Arkana małe w strukturze tarota

Arkana małe w strukturze tarota - wróżka Ksymena

Struktura tarota jest genialna w swoim zamyśle i prostocie. Kart jest 78. Dzielą się na Arkana wielkie – 22 karty i Arkana małe – 4 dwory po 14 kart każdy – dwór buław, dwór pucharów, dwór mieczy i dwór denarów. Zrozumienie struktury tarota to pierwszy krok do zrozumienia tarota w ogóle.


Arkana małe

Arkana małe mówią o zwykłych, codziennych sprawach. Pokazują obiektywną fizyczną rzeczywistość i nasz subiektywny jej odbiór. Pokazują naszą chęć działania w niej lub jej brak oraz kolejne szczeble w zdobywaniu doświadczenia, wiedzy, materii, w dążeniu do spełnienia uczuciowego.


Buławy – od początku działania do zmęczenia

Buławy to żywioł ognia. Karty z tego dworu odnoszą się do działania, do wszelkiej aktywności fizycznej. Skłaniają do osiągania swoich celów dodając optymizmu i siły. W rozkładach mówią o ambicjach i sposobach radzenia sobie w różnych sytuacjach. One wręcz zachęcają do ryzyka i podpowiadają jak pokonać przeciwności.


Puchary – od szansy na miłość do rodziny

Puchary to żywioł wody. Karty tego dworu dotyczą sfery emocjonalnej. Opisują nasze uczucia: miłość, przyjaźń, radość, smutek, zwątpienie, szczęście. Mówią o wrażliwości, kreatywności i wyobraźni. Pokazują więc nasze podejście do innych ludzi, do spraw partnerstwa oraz wszelkie blokady w tej sferze.


Miecze – od pomysłu do zrozumienia jego konsekwencji

Miecze to żywioł powietrza. Karty tego dworu odnoszą się do sfery intelektualnej. Informują o naszych procesach myślowych, o rozumieniu okoliczności i wydarzeń. Pokazują również zdobywanie wiedzy, wymianę informacji, umiejętność wyciągania poprawnych wniosków lub blokady w tym, nakazują czasami kierować się wyłącznie rozumem.


Denary – od szansy na wzbogacenie się do bogactwa

Denary to żywioł ziemi. Karty tego dworu odnoszą się do wszelkiej materii i wartości. Informują o stanie posiadania, o drodze do bogactwa i zabezpieczenia materialnego, o czysto materialnych celach. Pokazują nasz stosunek do materii i całą materialną rzeczywistość, która nas otacza. Opisują nasze fizyczne otoczenie wraz z jego strukturami.

numer karty etap buławy puchary miecze denary
1 początek, szansa, impuls nowe okazje do działania, nowe inicjatywy nowa miłość, przypływ kreatywności nowe pomysły, początek nauki szanse na bogactwo
2 dwoistość, biegunowość ocena opcji działania współodczuwanie dylematy myślowe łączenie przyjemnego z pożytecznym
3 wnioski i zmiany śmiałe działanie radość w grupie naga prawda wdrażanie projektu w życie
4 stabilizacja świętowanie pierwszych sukcesów refleksje o uczuciach odpoczynek od myślenia kontrola zdobyczy
5 korekta działań konkurencja zmiany emocjonalne zmiana myślenia zmiana podejścia do materii
6 równowaga uznanie zasług bezpieczeństwo emocjonalne nowe idee i kierunki równowaga w dawaniu i braniu
7 szybkie działania pewność w działaniu wiele nowych pragnień sprawdzanie w praktyce nowego toku myślenia długoterminowe inwestycje
8 pierwsze podsumowania efektywniejsze działanie zostawienie za sobą trudnych emocji szukanie nowych rozwiązań mistrzostwo w pracy
9 reakcja na osiągnięcia obrona osiągnięć zadowolenie z siebie wątpliwości cieszenie się luksusem
10 najwięcej, ile można osiągnąć działania na szeroką skalę, zmęczenie spełnienie uczuciowe, rodzina zrozumienie zabezpieczenie materialne


Karty dworskie

Każdy dwór posiada 4 karty dworskie: Giermka, Rycerza, Królową i Króla. To określone typy ludzi o określonych cechach osobowości, o określonej pozycji społecznej. W rozkładach mogą mówić o konkretnych osobach zaangażowanych w daną sytuację lub ogólnie o aspektach osobowości tych osób. O ile Król i Królowa w moich rozkładach pokazują mi tylko i wyłącznie osoby, to Giermek może wskazywać nie tylko na dziecko lub młodą osobę, ale też na szanse, możliwości i wiadomości a Rycerz nie tylko na młodego człowieka, ale też na sytuację lub jej atmosferę.

  buławy puchary miecze denary
Giermek radosny,
odważny,
kreatywny
wrażliwy,
z wielką wyobraźnią,
idealistyczny
bystry,
ciekawy,
komunikatywny
ostrożny,
praktyczny,
odpowiedzialny
Rycerz aktywny,
energiczny,
niecierpliwy
kreatywny,
romantyczny,
zakochany
inteligentny,
bezpośredni,
zuchwały
rzetelny,
pracowity,
zaradny
Królowa odważna,
śmiała,
pewna siebie
serdeczna,
empatyczna,
wrażliwa
błyskotliwa,
uczciwa,
asertywna
zasobna,
konkretna,
realistka
Król skuteczny w działaniu,
inspirujący,
lider
życzliwy,
uczuciowy,
opiekun,
sprawiedliwy,
przestrzegający zasad,
specjalista
przedsiębiorczy,
bogaty,
praktyk


_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Rozkłady tarota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *