LiczbyPortret numerologiczny

Co Twój Dzień urodzenia mówi o Tobie?

Co Dzień urodzenia mówi o Tobie? - wróżka Ksymena-numerolog


Wibracja Drogi życia ma wpływ w ok. 70% na naszą osobowość. Pozostałe 30% stanowi Dzień urodzenia dodając do niej dodatkowe cechy. W nim zawarte są nasze talenty, predyspozycje i możliwości wykorzystania ich z jak największą dla nas korzyścią. Najsilniejszy wpływ energii Dnia urodzenia na życie zaznacza się pomiędzy ok. 30 a 56 rokiem życia. Bowiem Dzień urodzenia wraz Kluczem wcielenia oraz zestawem imion i nazwisk modyfikuje Drogę życia. Na podstawie samej liczby Dnia urodzenia można jednak coś powiedzieć o danym człowieku. Jednak pełny jego obraz da dopiero Portret numerologiczny. Sprawdź więc co Twój Dzień urodzenia mówi o Tobie.

zamów Portret numerologiczny - wróżka Ksymena-numerolog

1 – indywidualista

To człowiek niezależny, samodzielny, innowacyjny i ambitny. Ma silną potrzebę osiągania swoich celów i realizowania ich na swój własny sposób. Jest wielkim indywidualistą, trudność może mu sprawiać harmonijna współpraca za innymi. Potrzebuje bowiem swobody wyrażania własnej ekspresji. Ma predyspozycje przywódcze. Bywa egocentryczny.


2 – dyplomata

Człowiek empatyczny, wyrozumiały, wrażliwy, bardzo towarzyski. Czuje wewnętrzną potrzebę harmonijnego istnienia z całym światem. Woli współpracować, pomagać, niż konkurować czy rywalizować z innymi. Czuje wielką potrzebę przyjaźni i posiadania życia związkowo-rodzinnego. On nie umie istnieć sam.


3 – artysta

To człowiek wszechstronny, bardzo kreatywny, obdarzony wieloma artystycznymi talentami. Z reguły posiada jakiś talent manualny – malowanie, rzeźbienie, nawet szydełkowanie. Bardzo komunikatywny – ma również dar słowa i łatwość przelewania myśli na papier. Zwykle jest towarzyski, popularny, ma charyzmatyczną osobowość.


4 – godny zaufania

To człowiek odpowiedzialny, rzetelny, solidny, nie lubi prowizorek. Jest spokojny, zrównoważony, zawsze dotrzymujące obietnic. Jest bardzo pracowity i ma dość pragmatyczne podejście do rzeczywistości. Dla niego liczy się bowiem to, co konkretne i co ma szanse zostać w życiu na długo. Można na nim polegać.


5 – dusza towarzystwa

To człowiek, który potrafi porozumieć się z każdym. Jest ciekawy świata, otwarty, tolerancyjny i elastyczny. Ma silną intuicję. Potrzebuje zmian w życiu, nuży go stagnacja. Jego życie może być ciągłą podróżą – i fizyczną, i poprzez coraz to nowe doświadczenia i okoliczności. Ma wrodzony magnetyzm osobowości i dar uwodzenia.


6 – potrzebujący związku i rodziny

Dla tego człowieka bycie w parze i potrzeba posiadania rodziny są ważną wartością. Jest ciepły, lojalny, odpowiedzialny i czuje potrzebę troszczenia się o innych. Wzbudza zaufanie, bo jest zrównoważony, unika gwałtowności w swoim zachowaniu, nie jest powierzchowny. Zdolny do wielkich i trwałych uczuć. Nastawiony na tworzenie trwałych relacji.


7 – idealista, filozof

To człowiek inteligentny, bystry, z analitycznym umysłem. Ma wyostrzoną intuicję i mądrość wewnętrzną a także filozoficzny stosunek do życia. Zanim podejmie jakąś decyzje, musi ją wnikliwie przeanalizować i zdobyć wszystkie informacje. Często zdystansowany do świata lub samotnik wybierający abstrakcyjne rozważania od realności świata.


8 – silna osobowość

Z łatwością podporządkowuje sobie innych, lepiej sprawdza się pracując samodzielnie lub kierując innymi, niż we współpracy. Ma zdolności praktyczne, zmysł do interesów i pociąg do władzy. W życiu kieruje się logiką i ma zdroworozsądkowe podejście do wszystkiego. Potrzebuje odnoszenia sukcesów – i materialnych, i wizerunkowych.


9 – misjonarz, wizjoner

Człowiek bardzo wspaniałomyślny, empatyczny, wrażliwy na krzywdę innych. Potrafi być bardzo szczodry, potrafi poświęcić się dla innego człowieka lub idei. Ma otwarty umysł, dostrzega i rozumie więcej, niż inni. Jest utalentowany, ma rozwiniętą intuicję i możliwość postrzegania pozazmysłowego. Żyje wzniosłymi ideałami, które chce wcielać w życie.


10 – lider, przywódca

To człowiek, który potrafi aktywnie zmieniać swoje życie, przeobrażać jedne formy w inne. Ma predyspozycje przywódcze, innowatora, wynalazcy. Potrafi również skutecznie wpływać na życie innych. Ma umiejętność prowadzenia wielu spraw jednocześnie. Lubi rywalizację i lubi wygrywać w konkurowaniu z innymi. Dojdzie tam, gdzie innym zabraknie odwagi dojść.


11 – widzący więcej

Ten Dzień urodzenia obdarza silnie rozwiniętą intuicją, błyskotliwą inteligencją i magnetyczną osobowością oraz ponadprzeciętną wrażliwością. Ten człowiek ma wrodzony talent dydaktyczny, predyspozycje do uzdrawiania sytuacji i ludzi. Często ma silnie rozwinięte życie duchowe i czasami może zdawać się, że przebywa w innym wymiarze. Jest oryginalny, kieruje się w życiu wyższymi ideałami.


12 – uszczęśliwiający innych

To człowiek obdarzony wielkim urokiem osobistym, fascynującą osobowością, ale i przeświadczeniem o własnej wyjątkowości. Często jednak pozostaje niedoceniony, zdarza się, że i niezauważony. Łatwo adoptuje się do nawet niesprzyjającego mu środowiska i potrafi w nim odnaleźć się. Ma tendencję do brania na siebie problemów innych ludzi.


13 – pracowity

To człowiek konkretny, rzeczowy i bardzo pracowity. Jest ambitny, zdeterminowany, skupia się na swoim celu i konsekwentnie go realizuje. Ma zdolność rozpoczynania jeszcze raz od podstaw w przypadku, gdy poprzednie jego starania nie odniosły skutku. Jeżeli w coś wierzy, czegoś bardzo chce, to wcześniej czy później to osiągnie.


14 – podróżnik

To człowiek bardzo twórczy, wszechstronny, lubiący zmiany wokół siebie. Często zmienia okoliczności życiowe wraz z ludźmi w nich uczestniczącymi. Bywa i tak, że decyzja o zmianach powstaje poza nim a narzuca mu ją samo życie. Bywa awanturnikiem, zdarza się, że chce narzucać otoczeniu swoje poglądy, swoją wizję świata. Potrzebuje czuć się wolny.


15 – hipnotyzer

Ten Dzień urodzenia obdarza charyzmatyczną, hipnotyzującą osobowością i wrodzonym magnetyzmem. Ten człowiek ma w sobie wiele wewnętrznej mocy, wigoru, potrafi uwodzić. Łatwo więc zaistnieć mu w swoim środowisku. Potrafi znaleźć się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Umie dzielić spełnienie w świecie z własnym życiem rodzinnym.


16 – ostrożny i nieufny

Do świata zewnętrznego człowiek ten odnosi się z pewną rezerwą. Jest ostrożny, nieufny, potrzebuje wiele czasu, żeby otworzyć się przed kimś. Jest filozofem nie przywiązującym się do niczego ani nikogo – jakkolwiek czuje wielką potrzebę miłości i tworzenia związku. Często interesuje się wiedzą tajemną, trudno dostępną dla innych.


17 – szczęściarz

To człowiek uroczy, odważny, przedsiębiorczy, z wielkim talentem dyplomatyczno-uwodzicielskim. Cokolwiek się dzieje, jakkolwiek trudna staje się sytuacja, on potrafi zawsze wyjść z niej bez szwanku a często z korzyściami. Ma talent do zdobycia władzy i bogactwa. Posiada bowiem silną indywidualność, analityczny umysł i wyostrzoną intuicję.


18 – mistyk i misjonarz

Człowiek ten z jednej strony potrafi służyć innym, z drugiej zaś potrzebuje być postrzegany jako autorytet. Ma dostęp do wyższych poziomów świadomości, często to człowiek głębokiej wiary. Najlepiej czuje się jako duchowny lub osoba związana z duchowością – np. ezoteryk. Ma otwarty i niezwykle chłonny umysł, jest wrażliwy i empatyczny.


19 – tyran i zwycięzca

To człowiek z dużym potencjałem silnej woli, wielką niezależnością i umiejętnością skoncentrowania się na określonym celu. Potrafi osiągnąć to, czego zechce – o ile nie ogranicza przy tym wolności innych ludzi. Bywa bowiem nieobliczalny, czasami ulega swoim instynktom, czasami wręcz siłą narzuca swoją wolę. Łatwo staje się przywódcą.


20 – ekolog i uzdrowiciel

To człowiek z wysokim poziomem spokoju wewnętrznego, silnie rozwiniętą intuicją, poczuciem sprawiedliwości, zdolnościami uzdrawiania ciała i Duszy oraz potrzebą obcowania z przyrodą. Unika trudnych sytuacji, kłótni, nie potrzebuje ekscytujących przygód, najlepiej realizuje się w związkach przyjacielskich, potrzebuje małżeństwa. Ceni własny spokój.


21 – człowiek wielu talentów

Człowiek ten interesuje się światem, potrzebuje cały czas poszerzać swoją wiedzę. Jakkolwiek bywa ona powierzchowna, to on sprawia wrażenie, że na wszystkim zna się. Dba o swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Lubi podobać się, lubi być doceniany. Potrafi błyszczeć i brylować w swoim środowisku – czym gromadzi wokół siebie swoich wielbicieli.


22 – mistrz kreacji

Człowiek ten potrafi myśleć bardzo logicznie, ma dar planowania i śmiałej realizacji. Pomaga mu silna intuicja sprawiająca, że jego przypuszczania i ocena sytuacji są trafne. Potrafi wykonać to, co innym sprawia trudność lub jest postrzegane przez nich jako niemożliwe do wykonania. Potrafi zgodnie współistnieć z innymi.


23 – kochający wolność

Człowiek ten ma niezwykle pociągającą, wręcz magnetyczną osobowość. Ma w życiu szczęście do ludzi, którzy pojawiają się w tedy, gdy są potrzebni. Kocha wolność, potrzebuje czuć się wolnym, żeby istnieć z kimś w parze i być wiernym. Potrzebuje czuć, że życie jest ciekawe i zmienne oraz chce, żeby cały czas coś się działo.


24 – głowa rodziny

To człowiek odpowiedzialny, opiekuńczy zdolny do poświęceń w imię miłości. Oddany najbliższym i osobom, na których mu zależy. Dba o ich dobro, komfort życia i zabezpieczenie materialne. Dom i rodzina są centralną wartością w jego życiu. Bywa nadopiekuńczy, czasami dominujący, ale jego celem jest zawsze dobro ludzi, których kocha.


25 – poszukiwacz prawdy

Ten Dzień urodzenia obdarza wielkim dystansem do świata i ludzi.  Człowiek ten potrzebuje własnej przestrzeni osobistej, ciszy, czasami samotności, ceni sobie spokój. Chce ciągle dokształcać się, czuje głód wiedzy, to poszukiwacz prawdy. Ma łatwy dostęp do podświadomości i skłonności do mistycyzmu., Może mieć problemy z zabezpieczeniem materialnym. Niezbyt łatwo ujawnia swoje uczucia.


26 – człowiek wielkiej mocy

Człowiek ten ma zdolności przywódcze, silną osobowość, wielką w sobie energię do działania oraz  umiejętność realnej oceny rzeczywistości. On potrafi osiągnąć swoje zamierzenia, ponieważ jasno wie, czego chce od życia a także dlatego, że ma talent do kontrolowania sytuacji i ludzi. Dla niego nie ma problemów nie do pokonania.


27 – rewolucjonista

To człowiek, który ma głębokie przeświadczenie o tym, co dobre a co złe, co sprawiedliwe o co ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego. Jest zdolny do wielkich przedsięwzięć angażujących innych ludzi a mających zmienić świat – np. w obronie mniejszości seksualnych czy przyrody. Musi jednak czuć, że świat tego potrzebuje. To urodzony rewolucjonista.


28 – wojownik

Człowiek ten kocha wyzwania, jest odważny, lubi ryzykować, wszystko stawiać na jedną kartę, iść po trupach do celu – byle wygrać. Źle znosi krytykę, niechętnie przyjmuje odmowę. Zawsze ma swoje zdanie i potrafi je obronić. Lubi szybkie życie, dba o to, żeby nie zabrakło w nim wyzwań. Nie potrzebuje stabilności, potrzebuje zwyciężać.


29 – uzdrowiciel

Człowiek ten ma silnie rozwiniętą intuicję, talenty duchowe i zdolność postrzegania pozazmysłowego. To nieoceniony doradca, przyjaciel, mentor potrafiący uzdrowić na każdym poziomie życie innych ludzi. Otoczenie widzi w nim przewodnika, kogoś mądrzejszego, do kogo można zwrócić się po radę. Ceni spokój i harmonię wokół siebie.  


30 – optymista

To człowiek towarzyski, lubi być w centrum zainteresowania. Ma wrodzoną charyzmę, interesującą osobowość, urok osobisty, jest świetnym mówcą. Lubi, gdy ludzie słuchają go i pod jego wpływem zmieniają swoje poglądy. Lubi żyć i zachwycać się życiem. Cieszy się z każdej chwili i wręcz zaraża swoim optymizmem. Posiada talenty artystyczne.


31 – solidny

Człowiek ten jest praktyczny, solidny, konkretny, lubi wysiłek i zawsze działa z racjonalnych pobudek. Brakuje mu spontaniczności, nie lubi niespodzianek życiowych. Jego pracowitość i determinacja pozwalają mu realizować jego zamierzenia – nawet gdy potrzeba na to wiele czasu. Jest kreatywny, silny, potrafi szybko regenerować się po wysiłku.  


Portret numerologiczny

Liczby

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *