Czym jest karma?

karma - wróżka Ksymena

Wszechświat nie jest ani dobry, ani zły – jest neutralny. Nikt arbitralnie nie zdecydował przecież, że jedni ludzie odnajdą spełnienie w życiu a inni będą odczuwali ciągłe poczucie braku. Za to, co Cię spotyka, odpowiadasz Ty sam i Twoja karma. Chwila obecna zależy od tego co zrobiliśmy 10 lat temu, w dzieciństwie, jak również w poprzednich wcieleniach. To my sami kreujemy swoje życie i powinniśmy być świadomi i odpowiedzialni za to, co robimy.


Myśli, intencje, pragnienia, działania

Żaden uczynek nie pozostanie bez konsekwencji. Ważne są również nasze myśli, intencje  i pragnienia – bo przecież to one poprzedzają nasze działania. W myślach wartościujemy świat. One decydują o tym czy odbieramy go jako przyjazny, czy jako wrogi. Na podstawie myśli powstają intencje i decydują o naszym działaniu, o tym czy naszym priorytetem będzie własna samorealizacja, czy uwzględnimy również potrzeby innych ludzi. Ważne są również pragnienia, które ukierunkowują nasze działania. Same działania natomiast mogą innym ludziom pomóc, dać zadowolenie lub nawet szczęście a mogą skrzywdzić.


Czym jest karma?

Znaczenie i zrozumienie karmy zależne jest przede wszystkim od miejsca. Tak jak wiele innych terminów związanych z filozofią i kulturą Wschodu przeniesionych na niwę kultury zachodniej – więc i polskiej – także termin karmy bywa rozumiany opacznie. Błędy w definiowaniu pojęcia widać choćby w popularnych zwrotach, kiedy wspomina się o czyjejś karmie, bo spotykają daną osobę niepowodzenia i nieszczęścia. W tym ujęciu wschodnia karma byłaby bliska chrześcijańskiej karze za grzechy a to niezupełnie tak jest. Karma widziana jako rezultat ostatnich działań to tylko skrót myślowy.


Karma oznacza działanie

Podstawowym znaczeniem słowa jest działanie rozumiane jako czynność. Karmy nie można więc utożsamiać z rezultatem. Żeby zrozumieć sens, należy wziąć pod uwagę, że działanie fizyczne to nie wszystko. Formą karmy są więc słowa, myśli, intencje i pragnienia związane z aktywnością . Karma jest owocem działania, myśli, przygotowań i pragnień. Ogromną rolę w zrozumieniu karmy ma czas – przyszłość to efekt działań z przeszłości i obecnych, zaś teraźniejszość wynika z teraźniejszości i z przeszłości. Co ważne – karma kształtuje się przez działania – zarówno te uznawane jako dobre, jak również te złe. Nie jest więc samym rezultatem działania, jego skutkiem czy odgórnie nadanym przeznaczeniem. Czynnikiem decydującym o wartości działania są wspomniane wyżej myśli, intencje i pragnienia.


Dobro i zło

Rozróżnienie między dobrem a złem w filozofii Wschodu mocno odbiega od wizji chrześcijańskiej. W tej drugiej jako zło uważa się przede wszystkim namacalne uczynki takie, jak kradzież, zabójstwo, cudzołóstwo czy oszustwo. Natomiast zło widziane okiem Wschodu to przede wszystkim wynik nadmiernie rozbudowanego ego. Kluczem do zrozumienia są i egocentryzm, i egoizm. Zdobywanie uznania w oczach innych – dającego poczucie wyższej wartości – może wynikać i z uczynków uważanych także w kulturze chrześcijańskiej za grzeszne, i z działań na pozór nieszkodzącym sąsiadom, rodzinie czy współpracownikom.


Świadome dobre uczynki czy podświadome dążenie do bezinteresowności?

Dobro w ujęciu chrześcijańskim to przede wszystkim modlitwa oraz uczynki. Natomiast w ujęciu Wschodu jako dobro uznaje się bezinteresowność. I nie jest to filantropia na pokaz, lecz działania mające na celu poprawę życia i bytu innych bez oczekiwania wdzięczności czy zauważenia. Realizując dobro nie można więc oczekiwać jakichkolwiek nagród a nawet własna satysfakcja winna być jak najbardziej ograniczona. Dobro i zło – a ściślej uczynki – powiązane są z konsekwencjami. Według kultury Zachodu największymi karami za złamanie prawa są ograniczenia płynące z zewnątrz, nakładane przez instytucje lub innych ludzi. Stąd mandat, więzienie czy wykluczenie z towarzystwa wydają się być silniejszym bodźcem. W kulturze Wschodu największym dyskomfortem są wewnętrzny niepokój, wstyd i poczucie winy.

karma - wróżka Ksymena


Karma nie jest karą

W ujęciu europejskim motywacja to głównie korzyści własne i rozwój niekoniecznie duchowy, zaś w filozofii Wschodu to zmiana działania połączona z prawdziwą bezinteresownością. W obydwu ujęciach jednak ważna jest gotowość na zmiany, chęć życia dającego sobie spełnienie i bez krzywdzenia innych. Jeżeli czy to w poprzednich wcieleniach, czy chociażby we wczesnej młodości żyliśmy nie zważając na nic ani na nikogo a teraz ponosimy tego konsekwencje – czy jako ograniczenia zewnętrzne, czy jako dyskomfort psychiczny – nie oznacza to, że to jest kara. To tylko konsekwencja, która ma dać nam naukę i sprowokować do zmiany własnego zachowania. Wcześniej oczywiście powinny poprzedzić je refleksje i zrozumienie. Dzięki karmie mamy szansę stawać się coraz lepszymi ludźmi.


Karma pozwala osiągnąć więcej

Karma nie jest karą, nie jest naszym wrogiem. Poprzez trudne doświadczenia możemy sprawdzać się, uczyć, rozwijać. Możemy stawać się doskonalsi.

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Relacje karmiczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *