Jak działa tarot?

Jak działa tarot? - wróżka Ksymena

Tak naprawdę to nikt nie wie do końca jak działa tarot. Wróżka rozkłada karty i widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Klienta. Ma dostęp do informacji o jego życiu i jego  wyborach. Spośród wielu możliwych wersji zdarzeń mówi o tej, która dotyczy Klienta. Ale jak to jest możliwe?


Wróżba to czytanie podświadomości Klienta

Wróżba z tarota – jak również z innego rodzaju kart lub narzędzi dywinacyjnych – opiera się na czytaniu podświadomości Klienta. Wróżka nawiązuje połączenie z Klientem. Tasując karty z intencją uzyskania odpowiedzi na jego pytanie, wyciąga akurat te właściwe. Karty pokazują jej obraz świata według Klienta i najbardziej prawdopodobną linię jego przyszłości.


Czym jest podświadomość?

To ten fragment ludzkiej psychiki, w której gromadzimy wynikające z naszych doświadczeń wspomnienia, emocje, nastawienia, schematy postępowania, pamięć sukcesów, traum i lęków. To wszystko warunkuje nasz sposób myślenia, nasze obecne zachowanie i ogólną postawę. Nie uświadamiamy sobie tego, ale czasami nie potrafilibyśmy szybko powiedzieć dlaczego nie lubimy jakiejś piosenki, zapachu, dlaczego w danej sytuacji zachowujemy się w określony sposób. Po zastanowieniu możemy wskazać jakieś doświadczenie, które na to wpłynęło. Z reguły związane jest ono z czymś, o czym nie chcemy pamiętać i o czym na co dzień nie myślimy, ale jednak unikamy doświadczenia tego kolejny raz. W podobny sposób śmiało wchodzimy w sytuacje podobne do tych, w których odnieśliśmy jakieś sukcesy lub po prostu dobrze w nich czuliśmy się. W każdej chwili możemy do tego sięgnąć – sami lub przy pomocy np. psychologa – ale z reguły nie myślimy o tym. To jednak wpływa na nasze decyzje.


Świadomość

Świadomość związana jest z podświadomością. Pozwala na świadome podejmowanie decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki lub skupić uwagę na tym, na czym chcemy skupić. Czasami jednak czegoś chcemy, robimy wszystko, żeby to osiągnąć a nie udaje się. Często odpowiedź tkwi w podświadomości. Ktoś po kilku nieudanych związkach, ktoś oszukany przez pracodawcę, ktoś wyśmiewany w swoim środowisku z reguły ma małą wiarę w to, że teraz będzie inaczej. Świadomie chce, żeby było inaczej i nawet robi coś, żeby inaczej było. Podświadomie jednak nie wierzy i ta niewiara może mu sabotować sukces. Stąd tak duża rola afirmacji.  


Nadświadomość

To pierwiastek boski w nas, wyższe „ja”, ta część osobowości, która jest poza świadomością i ma dostęp do potencjału nieskończoności, oświecenia, olśnienia, zrozumienia, duchowości, intuicji, umożliwia połączenie ze Źródłem informacji. Zresztą przecież wyraz dywinacja – przewidywanie przyszłości – pochodzi od słowa dyvine. Słowo oznacza boski – co sugeruje pytanie bogów o odpowiedź. Poprzez kontakt z nadświadomością otrzymuje się możliwość uzyskiwania odpowiedzi.


Czyli jak działa tarot?

Wróżka musi mieć predyspozycje do wróżenia. Oprócz znajomości kart i zawartych na nich archetypów, musi mieć ponadprzeciętną intuicję, empatię, dostęp do swojej nadświadomości. Rozkładając Klientowi karty widzi w nich jego obecną postawę i nastawienia do danej sytuacji wynikające z jego świadomych decyzji i podświadomego zachowania. Na tej podstawie kształtuje się najbardziej prawdopodobna linia przyszłości. Karty pokazują co może zadziać się a co na pewno nie zadzieje się – a wynika to z przeszłości Klienta i struktury jego osobowości. Przeszłość wraz z doświadczeniami zgromadzonymi w świadomym umyśle i podświadomości warunkują przyszłość.


Co wpływa na trafność wróżby?

Z pewnością predyspozycje wróżki do wróżenia, jej wiedza i doświadczenie. Jednak wielki wpływ ma również przygotowanie Klienta. Klient przewróżony – ciągle pytający o to samo – ma chaos w podświadomości. Rzeczywisty ogląd swojego życia miesza mu się z lękami i marzeniami. Klient mający opory przed tym, żeby ktoś zaglądał w jego życie nie udostępnia wróżce wszystkich informacji. Klient chory, osłabiony, odurzony substancjami zmieniającymi świadomość również nie uzyska trafnej wróżby. Klient przygotowany i ufający wróżce otrzyma najbardziej trafną prognozę swojej najbardziej prawdopodobnej linii przyszłości. Najbardziej prawdopodobnej – bo przecież ma jeszcze wolną wolę i może wpływać na swoją przyszłość.


Skąd ta najbardziej prawdopodobna linia przyszłości?

W pewien sposób wyjaśniają to teorie K. G. Junga o synchroniczności i nieświadomości zbiorowej. Nieświadomość zbiorowa to nieuświadomione a wykształcone w toku ewolucji i odziedziczone po przodkach treści biologiczne i kulturowe. To są popędy, wpojone archetypy, wzorce zachowań. To są postawy wobec miłości, śmierci, przemocy, wobec dzieci i ludzi starszych. W określonych warunkach możemy zachowywać się w przewidywalny sposób – co ułatwia przewidywanie przyszłości. Synchroniczność zaś to krzyżowanie się ze sobą zjawisk zupełnie nie powiązanych ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym. Synchroniczność zaistnieje wtedy, gdy o kimś myślimy a ten ktoś dzwoni, gdy potrzebujemy pieniędzy i znajdujemy je na ulicy. Oczywiście również synchroniczność to powiązanie wróżb z życiem realnym – wróżka losuje akurat te karty, które najtrafniej pokazują życie Klienta. Niby nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, ale tak się dzieje.


Jak działa tarot?

Można szukać odpowiedzi, można analizować różne teorie. Chyba jednak nie jest ważne jak działa tarot. Ważne, że działa.

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Pytania do kart

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *