Klucz wcielenia

klucz wcielenia - wróżka Ksymena-numerolog

Klucz wcielenia wraz z energią I Cyklu pokazuje rzeczywistość, która ukształtuje człowieka na resztę jego życia.


Klucz wcielenia to numerologiczne I Warunki życia

W tym czasie pojmujemy sens i cel naszego życia, wyrabiamy sobie o nim określony pogląd, wtedy kształtuje się nasz charakter, rozwija się nasza osobowość, tworzymy sobie obraz świata. Poprzez określone doświadczenia na pierwszym etapie życia kształtuje się nasze usposobienie i nasza indywidualność. To właśnie pierwsze doświadczenia życiowe decydują czy świat będziemy pojmować jako przyjazny, bezpieczny, czy wrogi. Wtedy powstają określone nawyki, preferencje, skłonności. Tego właśnie Klucza oglądu rzeczywistości będziemy używać na kolejnych etapach naszej drogi. To czas do ok. 30 roku życia.


Klucz wcielenia i I Cykl życia modyfikują Drogę życia

Z tego powodu dwoje ludzi urodzonych w tej samej wibracji numerologicznej może bardzo różnić się od siebie. Mają podobny zestaw cech wrodzonych, ale przecież każde z nich poprzez inną energię I Cyklu i I Warunków ma inny życiowy start. Drogę życia modyfikują również imiona i nazwiska. Dlatego całościowy obraz człowieka pokaże dopiero pełny Portret numerologiczny.


Klucz wcielenia powinien być interpretowany łącznie z energią I Cyklu życia

Cykl pokazuje bowiem temat życia w danym czasie, ogólne doświadczenia, ogólny charakter rzeczywistości. Realizuje się to poprzez energię Warunków – określone niezależne od nas okoliczności i zdarzenia. Cykl więc pokazuje ogólny kierunek życia na danym etapie. Natomiast Warunki mówią o rodzaju przeobrażeń i doświadczeń, o konkretnych lekcjach do przerobienia. Mówią więc o tym jak zrealizuje się Cykl. Wiadome jest przecież, że najmocniej kształtują nas doświadczenia z dzieciństwa i wczesnej młodości.


Jak wyliczyć I Cykl?

I Cykl to liczba miesiąca urodzin.

I Cykl życia osoby urodzonej 14 marca 1975r. ma energię 3.


Jak wyliczyć Klucz wcielenia?

Dodaj do siebie dzień i miesiąc urodzenia.

Dla osoby urodzonej 14 marca 1975r.:

14+3 = 17 = 8

Klucz wcielenia tej osoby to 8/17 – energia 8 z podliczbą 17. Liczba 17 jest uznawana w numerologii za szczególną. Przy interpretacji warto zwracać uwagę na podliczby, ponieważ dodają one kolorytu wibracji liczby głównej. Inaczej bowiem będzie realizował się Cykl lub Warunki np. w energii 4/13 a inaczej w 4/22.


Kalkulator:

Podaj swoją datę urodzenia:


I cykl życia


1 – samodzielność

Dzieciństwo i wczesna młodość wymuszają naukę niezależności, pewności siebie oraz samodzielnego działania. Człowiek uczy się polegać jedynie na sobie samym. Pojawiają się okoliczności, w których musi przejawiać własną inicjatywę oraz konieczność zrozumienia, że bez niej trudno będzie cokolwiek osiągnąć. Powstaje możliwość nauki nie tylko samodzielnego kształtowania swojego życia, ale również przewodzenia innym. Trudno liczyć na wsparcie rodziny. Częste problemy z ojcem lub bratem.

2 – współpraca

To czas dużej zależności od środowiska, w którym się żyje. Trudno bez cudzego wparcia zrealizować swoje zamierzenia. Konieczna jest więc nauka cierpliwości, łagodności, dyplomacji, tolerancji i wyrozumiałości dla innych. Cykl ten uczy pracy w grupie, rozwija relacje międzyludzkie, testuje odporność na cudze sugestie. Ważne znacznie ma tworzenie harmonijnych relacji ze wszystkimi, posiadanie przyjaciela, partnera. Znaczący wpływ na życie wywierają kobiety – albo poprzez ich obecność, albo poprzez ich brak.

3 – twórczość

Cykl ten wymaga poszukiwania dróg najlepszego dla siebie wyrazu, rozwijania swoich talentów – np. artystycznych – i własnej osobowości. Stwarza możliwości zaistnienia, pokazania się a nawet błyszczenia w grupie. Pojawia się wiele kierunków i możliwości. Konieczna jest więc nauka oceniania szans po to, żeby nadmiernie nie rozpraszać energii na wiele czynności. Potrzebna jest również nauka konsekwencji w działaniu, aby kończyć to, co się rozpoczęło. To również czas beztroski i cieszenia się życiem, zawierania wielu przyjaźni.

4 – praca

Okres wymagający wiele wysiłku własnego, pokonywania trudów życiowych, samodyscypliny, a często wypełniania obowiązków zbyt obciążających w stosunku do młodego wieku oraz zmagania się z niedostatkiem materialnym. Bardzo mało jest sytuacji ułatwiających życie i pozwalających cieszyć się nim. Trudno liczyć na pomoc z zewnątrz – w tym na pomoc rodziców i rodziny – a trzeba polegać jedynie na własnych siłach. Czas ten ma nauczyć zapobiegliwości oraz ostrożności i konsekwentnego dbania o własną stabilizację, w tym również finansową.

5 – zmiany i wolność

Okres dzieciństwa i wczesnej młodości wymusza konieczność adoptowania się do zmieniających się okoliczności życiowych. Niesie wiele różnorodnych doświadczeń i nieoczekiwanych zdarzeń. Testuje się granice własnej wolności osobistej i uczy korzystać z niej tak, aby nie naruszać wolności innych ludzi. Wielka ciekawość świata i chęć sprawdzania się w nowych sytuacjach może nieść potrzebę brawury i podejmowania niepotrzebnego ryzyka. To czas potrzeby zaspokajania zmysłów, przekraczania ustanowionych granic.

6 – rodzina

Okres ten niesie konieczność podejmowania wielkiej odpowiedzialności za siebie i innych – często zbyt wielkiej ponad aktualny wiek. To często wyręczanie rodziców w ich funkcji opiekuńczej. Związek z rodziną jest bardzo duży i może prowadzić do wyparcia się własnych ambicji życiowych dla jej dobra. Potrzeba brania odpowiedzialności prowadzi również do dobrowolnego przyjmowania na siebie obowiązków w szkole lub grupie rówieśniczej. Silna jest potrzeba założenia własnej rodziny i zyskania poczucia bezpieczeństwa życiowego.

7 – dystans

To okres wycofania z aktywnego życia i potrzeba posiadania własnej wielkiej przestrzeni osobistej na własne przemyślenia, poszukiwanie wiedzy, analizy, potem również rozwój duchowy. Ciągły głód wiedzy sprawia. że można na wczesnym etapie życia zostać specjalistą w jakiejś dziedzinie. Poczucie własnej wartości i inności oraz wielka wrażliwość i niezależność prowadzi do problemów w grupie rówieśniczej, wyobcowania a często samotności. Powstaje nawykowe tworzenie dystansu pomiędzy sobą a resztą świata.

8 – odwaga

Czas doświadczania mocy własnego sprawstwa, odważnego brania życia we własne ręce. Konieczna jest nauka szybkiej oceny rzeczywistości, unikania ryzyka, posiadania kontroli nad sytuacją. Częste problemy finansowe rodziców uczą wartości pieniądza i tego, że jest on niezbędny, ale nie może być wartością samą w sobie. Nadmiar energii potrzebuje jej ukierunkowania – np. poprzez uprawianie sportu lub sprawdzanie się w przyjętej na siebie jakiejś pracy. Potrzebna jest nauka kontrolowania własnych emocji i szacunku do życia.

9 – bezinteresowność

Pojawiają się sytuacje i okolicznościowe życiowe uwrażliwiające na innych ludzi oraz ich potrzeby. Konieczna jest nauka tzw. zdrowego egoizmu, aby nie być wykorzystywanym przez innych. Silną potrzebę wolności oraz doświadczania przestrzeni zaspokajają podróże. Zbyt wiele zmian na wczesnym etapie życia prowadzi do problemów z adaptacją i silnych napięć wewnętrznych. Wiele talentów, łatwy dostęp do podświadomości, idealizm lub poczucie jakiegoś powołania mogą wcześnie przynieść sławę.

Klucz wcielenia:


1 – uczy bycia liderem

Zewnętrzne okoliczności promują własną niezależność, przedsiębiorczość oraz potrzebę dobrej organizacji czasu i zadań. Zachęcają do własnego spełniania się. To czas poszukiwania własnej drogi w życiu i możliwość kierowania nim wedle własnej woli. Pojawia się również możliwość wyznaczania kierunków innym, bycia liderem, przywódcą. Konieczna jest aktywność, bowiem wszelka pasywność niesie klęskę osobistą. Sukces własnym planów osiąga się jedynie własnym wysiłkiem.

Osoby z Klucza wcielenia 1 są zwykle niezależne, przedsiębiorcze, odważne, nie boją się ryzyka, szybko podejmują decyzje. Mają wiele niebanalnych pomysłów, przecierają szlaki, wyznaczają kierunki innym. Stają się naturalnymi liderami.

2 – uczy współpracy z innymi

Zewnętrzne warunki życia wymagają współpracy z innymi ludźmi, żeby zrealizować swoje zamierzenia. Uczą tolerancji, dyplomacji, empatii, uczulają na nastroje i zachowania innych. Pojawiają się silne autorytety wymuszające posłuszeństwo lub okolicznościowe życiowe uczące przestrzegania określonych reguł. Kształtują w człowieku postawę ułatwiającą mu nawiązywanie harmonijnych i partnerskich relacji z otoczeniem, łatwego zawierania przyjaźni, związków i wszelkich spółek.

Osoby z Klucza wcielenia 2 są zwykle koncyliacyjne, wyrozumiałe, tolerancyjne i dyplomatyczne. Unikają bezpośredniej konfrontacji a wszystko chcą rozwiązywać na drodze współpracy. Są wrażliwe i empatyczne. Potrzebują partnerstwa i wsparcia.

3 – uczy optymizmu i łatwej komunikacji

Warunki życia rozwijają łatwość komunikacji, okazywania emocji, ułatwiają rozwój talentów artystycznych oraz poszukiwanie własnego sposobu zaistnienia w środowisku. Rozwijają wyobraźnię i umożliwiają pokazywanie się, artystyczne wyrażanie samego siebie. Łatwość nawiązywania relacji sprawia, że wokół zawsze jest wielu ludzi. To bardzo łatwy i szczęśliwy czas. Człowiek staje się wiecznym optymistą – czasami zbyt naiwnym – ufającym, że jego ewentualne problemy zawsze znajdą rozwiązanie.

Osoby z Klucza wcielenia 3 są zwykle towarzyskie i bardzo komunikatywne. Przepełnia je optymizm życiowy, mają wielkie poczucie humoru. Są bardzo kreatywne, mają wiele talentów. Jednak czasami zbyt beztroskie podejście do życia sprawia, że unikają trwałych zobowiązań.

4 – uczy pracowitości i ostrożności

Pojawiają się okoliczności życiowe, w których koniecznie trzeba realnie oceniać rzeczywistość, mocno stąpać po ziemi, nie pozwalać sobie na gonienie za mrzonkami. Pierwszoplanową potrzebą staje się potrzeba bezpieczeństwa i uzyskania zabezpieczenia materialnego, które można uzyskać jedynie własną pracą i własnymi staraniami. Życie uczy rzetelności, pracowitości i ostrożności. To trudny i wymagający czas dla dziecka i młodego człowieka, bo często wymusza konieczność podjęcia obowiązków dorosłego.

Osoby z Klucza wcielenia 4 są zwykle realistami. Cechuje je odpowiedzialność, systematyczność, lojalność i ostrożność. Odznaczają się wielką wytrzymałością fizyczną i psychiczną. Nie są spontaniczne a wszystko muszą mieć zaplanowane. Nie lubią zmian.

5 – uczy przekraczania granic

Nic nie jest stałe w tym czasie i nic na zawsze. Możliwe przeprowadzki i częste podróże. Zmiany okoliczności życiowych uczą, żeby ostrożnie brać na siebie długoterminowe zobowiązania. Zachęcają do sprawdzania granic własnej wolności osobistej, eksperymentowania, testowania i doświadczania przyjemności zmysłowych. Prowokują do podejmowania ryzyka. Uleganie pokusom może prowadzić do ugruntowania przeświadczenia, że życie jest przygodą a najwyższą wartością jest własna wygoda.

Osoby z Klucza wcielenia 5 zwykle beztrosko pochodzą do życia. Mają wielki urok osobisty i wrodzony magnetyzm osobowości. Życie chcą traktować jak przygodę, chcą przekraczać wszelkie granice. Lubią zmiany, czasami wręcz je prowokują. Bywają chaotyczne.

6 – uczy odpowiedzialności za innych

Życie niesie nadmiar obowiązków i odpowiedzialności, z których trzeba się wywiązywać. To na wczesnym etapie życia może być potrzeba wyręczania rodziców – np. z powodu ich nieobecności lub choroby, potem łatwość przyjmowania na siebie odpowiedzialności w szkole i pracy. Ważne stają harmonijne relacje z otoczeniem przy zachowaniu równowagi w dawaniu i braniu – czasu, pomocy, zaangażowania, bo często ta równowaga jest zakłócana na niekorzyść. Wcześnie pojawia się potrzeba założenia własnej rodziny.

Osoby z Klucza wcielenia 6 są zwykle dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone wewnętrznie, odpowiedzialne i opiekuńcze. Są w stanie zrobić wiele dla ludzi, których kochają. Ważne są dla nich bliskie relacje z ludźmi a najważniejsza jest rodzina.

7 – uczy samodoskonalenia się

Okoliczności zewnętrzne separują od innych i od aktywnego życia. Skłaniają do poszukiwania i pogłębiania własnej wiedzy, do refleksji nad naturą świata, do gruntownej analizy interesujących zagadnień. Często jest to wiedza niedostępna dla wszystkich lub tajemna. Okres ten sprzyja oświeceniu duchowemu, rozwijaniu postrzegania pozazmysłowego. Niesie jednak poczucie wyizolowania z grupy rówieśniczej. Nie sprzyja zawieraniu związków, miłości ani małżeństwu. Ważniejsze jest to, co się wie i rozumie, niż co się ma.

Osoby z Klucza wcielenia 7 są zazwyczaj bardzo inteligentne, bystre, o nieprzeciętnym umyśle. Często są oryginalne lub mają oryginalne zainteresowania. Do innych ludzi i świata trzymają dystans. Często posiadają jakieś uzdolnienia pozazmysłowe.

8 – uczy przywództwa

Życie niesie sytuacje, w których należy zrozumieć wartość wymiernych dóbr tego świata – zdrowia, pieniędzy i władzy. Rozwijana jest zaradność życiowa, umiejętność samodzielnego osiągania swoich celów poprzez odpowiednią kreację okoliczności, własny wysiłek i determinację a także poprzez zachęcanie innych do współpracy. Pojawiają się możliwości pełnienia coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji i sięgnięcia po władzę. Ten czas ma nauczyć, że sukces lub porażka zależy tylko od siebie.

Osoby z Klucza wcielenia 8 są zwykle zaradne życiowe, odporne na trudy życia, stres i niesprzyjające okoliczności. Potrzebują czuć, że mają kontrolę nad okolicznościami. Łatwo zarabiają pieniądze – często duże, łatwo przychodzi im sięgnięcie po władzę.

9 – uczy wrażliwości na innych

Okoliczności zewnętrzne wymuszają konieczność szybkiego dojrzewania wewnętrznego po to, żeby sprawować opiekę nad tymi, którzy jej potrzebują. Uwrażliwiają na krzywdę i cierpienie innych. Ważną lekcją staje się nauka tzw. zdrowego egoizmu, aby nie zatracić się w ratowaniu świata i nie zapomnieć o własnych korzyściach. Jednocześnie nadmierny egoizm niesie wiele niepowiedzeń. To czas życia dla innych. Czas potrzeby doświadczania wolności i przekraczania granic – zarówno tych fizycznych, jak i postrzegania pozazmysłowego.

Osoby z Klucza wcielenia 9 są niezależne, oryginalne, bywają ekstrawaganckie. Są jednak bardzo wrażliwe na ludzi pokrzywdzonych przez los, starych i chorych. Zawsze bezinteresownie pomogą i udzielą wsparcia. Mają silnie rozwiniętą intuicję a często inne zdolności pozazmysłowe.

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Znaczenie liczb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *