Liczby mistrzowskie

Liczby mistrzowskie - Ksymena-numerolog


Liczbę dwu-, trzycyfrową redukujemy zwykle do jednej, aby uzyskać główną wibrację, poznać główną energię daty lub nazwy. Są jednak w numerologii takie liczby, których nie redukujemy. Są to liczby mistrzowskie. Liczba mistrzowska składa się z dwóch takich samych pojedynczych liczb – 11, 22, 33…


Liczby mistrzowskie niosą sobą większą energię, ponadprzeciętny potencjał

Potencjał ten jest o wiele większy, niż składowe pojedyncze liczby. 11 będzie więc oznaczała większą wrażliwość, silniejszą intuicję, większą moc wewnętrzną, niż 2. 33 – umiejętność dzielenia się miłością uniwersalną, większą wrażliwość, niż 6.


Jednak większy potencjał niesie też większe wymagania

Liczba mistrzowska jednej strony podkreśla wyjątkowość daty, miejsca w portrecie numerologicznym czy nazwy, z drugiej mówi o potencjalnych trudnościach. Jej zadaniem jest nie tylko zrealizować podstawową wibrację, ale również udoskonalić ją. Należy więc spodziewać się testów od życia sprawdzających owo przygotowanie do mistrzostwa. Mistrzostwo bowiem do długi proces wymagający większego wysiłku, ciągłego doskonalenia się.


Stare Dusze?

Mówi się, że osoby posiadające w swojej Drodze życia liczby mistrzowskie to tzw. Stare Dusze, które inkarnują się wprawdzie kolejny raz, ale stoją już bardzo wysoko na drodze rozwoju karmicznego. Jednak żyjąc tu i teraz, w określonych warunkach, nie każdy człowiek posiadający w swoim portrecie numerologicznym liczbę mistrzowską jest przygotowany na drogę pełną wyrzeczeń lub większej pracy, większej samodyscypliny, większego poświęcenia. Bycie Mistrzem nie oznacza tu prestiżu a pracę dla innych. Podołanie temu przybliża do oświecenia, ale nie każdy jest na to gotowy, nie każdy tego chce.


Liczby mistrzowskie niosą więc większa moc, ale też większą odpowiedzialność

Nie mamy wpływu na to, co zapisane jest w naszej dacie urodzenia, ale świadomie możemy wybrać imię dla dziecka lub nazwę firmy. Rozważ więc czy np. podpis chcesz koniecznie mieć „mistrzowski” w energii 11, czy wystarczy Ci tylko 2. Wiedz, że gdy np. w numerologicznych Warunkach życia pojawi Ci się liczba mistrzowska 44, to nie będzie zwykły czas. Albo w nim zarobisz wielkie pieniądze lub zdobędziesz władzę, albo pogrążysz się w problemach materialnych – wszystko zależy od Twojej woli działania i wiary w sukces.


Co oznacza liczba mistrzowska?

– wyjątkowość – Twojej Drogi życia, imienia, nazwy, podpisu,
– działanie najpierw dla innych, potem dopiero dla siebie,
– trudności, z którymi przyjdzie Ci zmierzyć się,
– wymóg wykazania się dojrzałością, cierpliwością, miłością,
– konieczność dążenia do równowagi w sobie i wokół siebie,
– bezsprzeczne postępowanie zgodnie z własnym systemem wartości,
– szacunek do innych ludzi i ogólnie do życia,
– świadomość wiecznego ucznia,
– możliwości zdobycia, zrealizowania więcej, niż inni – ale dla ogólnego dobra.


Niektórzy numerolodzy twierdzą, że liczby mistrzowskie to tylko: 11, 22, 33 ,44 a pozostałe to tylko liczby „podwójne”. Przybliżę tu jednak znaczenie ich wszystkich.


11– Kapłan ludu

To praca nad sobą, po to, żeby dzielić się z innymi swoją wiedzą, mądrością, pomocą. To praca u podstaw – z ludźmi i dla ludzi. To dążenie do oświecenia swojego i innych. Często to uzdrawianie we wszelkich formach – również duchowej.

Realizacja: wizjonerstwo, wyższa inteligencja, moc duchowa, wysoka intuicja, zdolności mediumiczne, zdolności uzdrawiania, uduchowienie, humanitaryzm, oryginalność


22– Twórczy geniusz

To umiejętność panowania nad materią. Zdolności praktyczne związane z tą liczbą pozwolą stworzyć wielkie dzieła i będą one trwałe i znane. Myśli należy używać świadomie, bowiem mają one moc sprawczą. Należy uważać, żeby nie kreować negatywnie, nie zajmować się tzw. czarną magią.

Realizacja: wydajna i kreatywna praca, sława, fortuna, genialny wynalazek, łatwość rozwiązania wszelkich problemów


33– Strażnik miłości

To inaczej wibracja Chrystusowa. Nakazuje okazywać i przekazywać miłość uniwersalną do wszelkich istnień. Obdarza większą intuicją, wrażliwością, większym dostępem do wiedzy. Jednak należy liczyć się z koniecznością poświęcania siebie lub własnych osobistych celów po to, by pomóc innym ludziom.

Realizacja: miłość uniwersalna, oddanie, służenie pomocą, wysoka wrażliwość, mądrość, świadomość ciała i duszy


44– Strażnik bogactwa i władzy

Kreacja materialna daje spełnienie, ale tylko gdy człowiek postępuje etycznie, moralnie, gdy jest odpowiedzialny. To obowiązek przyczynienia się do ewolucji i rozwoju świata. Myśli potrafią kreować rzeczywistość – należy więc starać się myśleć wyłącznie pozytywnie.

Realizacja: wytrwałość, wielkie zdolności praktyczne, zdolności przywódcze, siła woli, łatwość podporządkowania sobie ludzi


55– Odkrywca naukowy

Ogrom energii twórczej, oryginalność, wielkie zdolności przewodzenia w grupie pozwalają przyczynić się do rozwoju ludzkości poprzez wielkie odkrycia naukowe, przełomowe wynalazki, nowe pomysły i idee, wyznaczanie nowych kierunków i trendów.

Realizacja: nowatorstwo, inspiracja, wielka aktywność umysłowa


66– Geniusz artystyczny

Energia tej liczby daje wielkie zdolności artystyczne. Pozwala zrozumieć kosmiczne piękno, prawdę, miłość. Należy jednak uważać na nadmierną emocjonalność i strać się ją łagodzić.

Realizacja: łatwość ekspresji i wyrazu myśli i odczuć w formie dzieł artystycznych


77– Mądrość kosmiczna

Pozwala na znaczny wkład do rozwoju ludzkości poprzez naukę, przywództwo duchowe i religijne, mistycyzm.

Realizacja: wysoka intuicja, łatwy dostęp do podświadomości, posiadanie tzw. szczęścia w życiu, aktywność naukowa

Uwaga: zawiera w sobie również liczbę karmiczną 14


88– Geniusz kreacji

Pozwala zarobić olbrzymie pieniądze, ale jednocześnie nakazuje używać ich dla dobra ogólnego. Można również wybrać kreację duchową i zostać wielkim mistykiem. Liczba 88 pozwala bowiem odnaleźć więc równowagę pomiędzy światem ducha a materii.

Realizacja: łatwość w zdobyciu pieniędzy i władzy, ogromna cierpliwość, sprawiedliwość, życie wg zasad moralnych i etycznych, mistycyzm

Uwaga: zawiera w sobie również liczbę karmiczną 16


99– Kapłan wiedzy duchowej

Potrzeba rezygnacji z własnej realizacji życiowej po to, żeby nieść światu oświecenie.

Realizacja: wielka wrażliwość na krzywdy i cierpienie, potrzeba działalności charytatywnej, miłość uniwersalna

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Liczby opisują nas i nasze życie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *