Liczby podstawowe

Liczby podstawowe - Ksymena-numerolog

Liczby podstawowe są kluczem do zrozumienia numerologii

Liczby towarzyszą nam wszędzie. Dodaj wszystkie liczby ze swojej daty urodzenia a poznasz liczbę swojej Drogi życia – główną energię, którą Twoja Dusza wybrała, żeby zrealizować swój program na to wcielenie. Ta właśnie liczba definiuje Cię i będzie Ci towarzyszyć przez cale życie. Liczby podstawowe niosą bowiem największą energię.

Np. ktoś urodzony 15.05.1987r. jest numerologiczną Dziewiątką, bo:
1+5+5+1+9+8+7 = 36 = 3+6 = 9

Drogę życia swoją energią zabarwiają również liczby Dnia i Roku urodzenia, Twoje nazwisko rodowe, wybrane dla Ciebie przez rodziców imiona. Zauważ, ze zmieniając nazwisko, sam się zmieniasz. Imiona, nazwiska, nazwy wibrują przecież liczbowo. Wybierając imię dla dziecka obdarzamy je potencjałem związanym z energią określonej liczby. Również inaczej będzie funkcjonował i inaczej będzie odbieramy społecznie sklep o nazwie w energii 3 a inaczej np. w 4.


Jak to sprawdzić?

Poniżej klucz do przeliczenia liter na liczby. Np. imię Anna jest w energii liczby 3, bo 1+5+5+1 = 12 = 1+2 = 3. Nie bez powodu mój pseudonim zawodowy ma wibrację 7.

liczby podstawowe - wróżka Ksymena - numerologia - alfabet pitagorejski - numerolog


Ponadto Twój dom ma określony numer, rejestracja samochodu, telefon, miejsce w pociągu. Każda liczba wibruje określoną energią. Nasyca nas nią, daje inne nastawienie do świata. Dom z numerem 8 z pewnością będzie najokazalszy w okolicy. Pod 6 mieszkają ludzie bardzo rodzinni i mocno zżyci ze sobą, ci spod 1 będą lekko ekscentryczni. Łatwo zauważyć wpływ liczb na nasze życie obserwując przychodzące do nas okoliczności zewnętrzne i przemiany w nas samych związane z rokiem osobistym i numerologicznym.


Same liczby nie są ani dobre, ani złe

One po prostu niosą pewną energię, którą odczuwamy. Jednak to my sami mając wolną wolę możemy korzystać z ich potencjałów lub je lekceważyć. Wiele udanych biznesów moich Klientów powstało, gdy ich numerologiczne Warunki miały energię 8. Było jednak i tak, że inni ten bardzo korzystny dla materii czas po prostu przegapili nic nie wynosząc z niego na przyszłość a po prostu lekko sobie żyli.  Wibracje liczb – jakkolwiek są uniwersalne – to jednak są również dwoiste jak cały świat. Można realizować pozytywne zabarwienie liczby a można wibrować w negatywach. Na przykład człowiek z Drogą życia 4 może własną systematyczną i wytrwałą pracą osiągnąć duży majątek a może całe żyć w biedzie. Wszystko zależy od jego nastawienia do życia, jednak z pewnością budowanie solidnych podstaw bytu dla numerologicznej Czwórki będzie bardzo ważne. To od nas zależy więc jak zrealizujemy energię danej liczby.

Liczby podstawowe są początkiem przygody z numerologią.

Poniżej numerologiczny klucz do rozumienia liczb:


1 – pionier, przywódca

Pozytywy: zdolności przywódcze, samodzielność, samoświadomość, indywidualizm, niezależność, ambicja, autorytet, zarządzanie, silny charakter, odwaga, oryginalność, koncentracja, nowa droga, charyzma, wyznaczanie kierunku, determinacja, silna wola

Negatywy: despotyzm, żądza władzy, szorstkość, zarozumiałość, egoizm, nieumiejętność współpracy, niecierpliwość, niepewność, pośpiech, manipulowanie, agresja, lenistwo, impulsywność, zarozumiałość, megalomania, cynizm, samowystarczalność, egocentryzm, działanie na pokaz, tupet


2 – partner, dyplomata

Pozytywy: dyplomacja, tolerancja, mediacja, współpraca, wrażliwość, intuicja, wrażliwość, delikatność, skromność, cierpliwość, emocjonalność, harmonia, taktowność, czułość

Negatywy: nadwrażliwość, zmienność, wątpliwości, nieśmiałość, pasywność, uległość, łatwowierność, nadmierna uczuciowość, naiwność, niezdecydowanie, obojętność, strach przed samotnością


3 – artysta, dusza towarzystwa

Pozytywy: komunikacja, aktywność, towarzyskość, radość życia, wielka energia, inspirowanie, ekspresja, twórczość, liczne talenty, optymizm, dynamizm, pomysłowość

Negatywy: rozproszenie, samotność, zazdrość, zawiść, kapryśność, zamykanie się w sobie, kokieteria, krytykanctwo, brak talentów, ekstrawagancja, niecierpliwość, powierzchowność, wahania nastroju


4 – budowniczy, sumienny pracownik

Pozytywy: pracowitość, sumienność, skuteczność, lojalność, stabilizacja, dobra organizacja, rozsądek, rozum, dyscyplina, stabilność, metodyczność, pragmatyzm, ciężka praca

Negatywy: bieda, izolacja, fanatyzm, rutyna, stagnacja, brak silnej woli, zamykanie się w sobie, nadmierny krytycyzm, nieporadność, konserwatyzm, przerost ambicji


5 – wędrowiec, niecierpliwy towarzysz

Pozytywy: wolność, wielka energia, seksualizm, poznawanie świata, błyskotliwość, charyzma, towarzyskość, szczęście, ryzyko, różnorodność, ruch, zmiana, aktywność, przygoda, ciekawość świata

Negatywy: niecierpliwość, impulsywność, zmienność, nieodpowiedzialność, zgryźliwość, intryganctwo, brak taktu, brak zmysłu praktycznego, lenistwo, zmienność, chaotyczność, nadmierny seksualizm


6 – opiekun, przyjaciel

Pozytywy: partnerstwo, rodzina, harmonia, kompromisowość, tolerancja, opanowanie, szlachetność, humanitaryzm, obowiązkowość, odpowiedzialność, poświęcenie, domatorstwo

Negatywy: konfliktowość, lenistwo, obsesja, zazdrość, podejrzliwość, pesymizm, nieufność, nadopiekuńczość, niestabilność emocjonalna


7 – filozof, mistyk

Pozytywy: mądrość życiowa, wiedza, duchowość, mistycyzm, duma, powaga, tajemnica, niezależność, dystans, doświadczenie, samorealizacja, wewnętrzna mądrość, odkrywanie tajemnic i prawd ukrytych

Negatywy: samotność, ucieczka od rzeczywistości, zarozumiałość, niepewność, arogancja, dominacja, potrzeba poklasku, depresyjność, egocentryzm, uzależnienia


8 – szef, wojownik

Pozytywy: zmysł do interesów, bogactwo, talent organizacyjny, siła, odwaga, ambicja, pewność siebie, wytrwałość, niezależność, bogactwo, sukces, autorytet, skuteczność

Negatywy: agresja, zuchwałość, nieobliczalność, bankructwo, nieuczciwość, zła karma, ruina, napięcia wewnętrzne, nadużywanie władzy, okrucieństwo, chciwość, dominacja


9 – misjonarz, marzyciel

Pozytywy: altruizm, wrażliwość na krzywdy, sława, zdolności parapsychiczne, intuicja, wyobraźnia, poszerzona świadomość, regeneracja, poświęcenie, duchowość, oświecenie, bezinteresowność

Negatywy: egoizm, upór, skrytość, samotność, kłótliwość, wysługiwanie się innymi, samochwalstwo, cierpienie, nieumiejętność kochania

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Liczby opisują nas i nasze życie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *