Łuski osobowości Duszy

łuski osobowości Duszy - wróżka Ksymena

Przed pierwszym wcieleniem, przed całym procesem inkarnacji, Dusza wybiera sobie rolę. Przed konkretnym wcieleniem wybiera tzw. łuski osobowości. Wybiera je w oparciu o to na jakim jest poziomie ewolucji, na jakim etapie tego poziomu i czego chce nauczyć się w tym wcieleniu. Łuski osobowości dostosowane są też do czasu historycznego, miejsca inkarnacji a także karmy z poprzednich wcieleń.


Łuski osobowości to dominujące cechy

Poprzez wcielenia nie zmienia się główny trzon osobowości – bo ten determinuje rola Duszy. Jednak żeby uczyć się i doskonalić, przed wcieleniem Dusza wybiera kombinację dodatkowych cech. Są to takie nakładki na główną esencję Duszy. Łuski osobowości dodają złożoności i wyrazistości osobowości człowieka, wyróżniają go na tle innych a Duszy pomagają doświadczać i doskonalić się. Są to:

– cel wcielenia,
– tryb,
– postawa,
– przeszkoda,
– centra,
– typ ciała.


Cel wcielenia

To pragnienie, do zrealizowania którego człowiek będzie dążyć. To główny motyw życia. Cel wywołuje poczucie braku w życiu człowieka i dlatego stara się on go osiągnąć, bo dopiero wtedy zyskuje spełnienie. Cel wywołuje więc w człowieku pragnienia, potrzeby, dążenia i zamiary. Cel to po prostu kierunek życia. Jest 7 celów:

– wycofanie,
– odrzucenie,
– pokora,
– stagnacja,
– akceptacja,
– wzrost,
– dominacja.


Tryb

To sposób, w jaki Dusza osiągnie cel. Tryb wpływa na to jak człowiek będzie zachowywał się w określonych sytuacjach i jak zareaguje na określone bodźce. To podstawowy wzorzec zachowania człowieka. Jest 7 trybów:

– powściągliwość,
– ostrożność,
– wytrwałość,
– obserwacja,
– moc,
– pasja,
– agresja.


Postawa

Określa w jaki sposób człowiek ma widzieć świat i działać w nim. To indywidualna perspektywa rzeczywistości – czy świat jest odbierany jako przyjazny, czy wrogi, czy ułatwia życie, czy utrudnia. Z postawy wypływają decyzje co myśleć i jak działać oraz jak szybko te decyzje będą podejmowane. Jest 7 postaw:

– stoik,
– sceptyk,
– cynik,
– pragmatyk,
– idealista,
– optymista,
– realista.


Centra

Odpowiadają za to jak człowiek doświadcza życia i jak spontanicznie reaguje na doświadczenia – np. z pozycji rozumu czy emocji. Człowiek ma 7 centrów, ale jedno jest zawsze dominujące. Są to:

– emocjonalne,
– intelektualne,
– fizyczne,
– instynktowne,
– wyższe centrum emocjonalne,
– wyższe centrum intelektualne,
– wyższe centrum ruchu.


Przeszkoda

To cecha utrudniająca zrealizowanie celu wcielenia. Uwidacznia się zwłaszcza w sytuacji zagrożenia lub dyskomfortu. Przecież uczymy się pokonując przeszkody a dodatkowo pokonanie ich wzmacnia człowieka i jego Duszę oraz przybliża do realizacji celu. Jest 7 przeszkód:

– lekceważenie siebie,
– arogancja,
– autodestrukcja,
– zachłanność,
– męczeństwo,
– niecierpliwość,
– upór.


Jesteśmy różni

Jesteśmy różni, bo nasze Dusze są na innym poziomie i na innym etapie rozwoju, mają różne role główne i różne łuski osobowości. Każdy z nas jest jednak ważny, bo jest ważną częścią całości.

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Porozmawiajmy o karmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *