NUMEROLOGIA


Jednym ludziom wszystko przychodzi łatwo, bez problemu realizują swoje zamierzenia i cele, osiągają w życiu spełnienie. Inni natomiast – jak napisała mi moja Klientka – zawsze „mają pod górkę”. Twój czas tutaj nie jest nieograniczony a więc sprawdź jak numerologia może ułatwić Ci życie.


zegary - numerologia - wróżka Ksymena


Jedni ludzie są radośni, optymistyczni, wszędzie widzą dla siebie szanse. Inni jednakże są zachowawczy, niechętnie podejmują się nowych wyzwań, muszą bardzo się natrudzić, żeby cokolwiek osiągnąć.


Dlaczego tak się dzieje?


Wszystko zapisane jest w programie na życie, z którym przychodzimy na świat a ten program rozszyfrowuje numerologia.

zamów usługę - wróżka Ksymena


Nasza data urodzenia w pewien sposób determinuje nasze nastawienie do świata, cechy charakteru, osobowości, rodzaje doświadczeń, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Niejako więc wyznacza nasze przeznaczenie. Nadane nam lub przyjęte przez nas samych imiona i nazwiska wyznaczają to, jak sami odnajdujemy się we własnym życiu. Określają czy będziemy się realizować, jakie cele sobie wyznaczymy, jak będą nas odbierać inni ludzie, czy będziemy żyć ze sobą w zgodzie, czy doświadczymy ograniczania naszej wolności. Zestaw imion i nazwisk, przybranych pseudonimów może ułatwiać lub utrudniać realizację naszej Drogi życia. Wszystko to pokaże portret numerologiczny.


Mając wiedzę o dynamice zdarzeń, charakterze ułatwień lub utrudnień, które do nas przyjdą a które są zapisane w naszej dacie urodzenia, możemy łatwiej dostosować się i planować swoje życie, np. większe przedsięwzięcia planować na korzystny numerologicznie czas. Własną Drogę życia możemy korygować przybraniem odpowiednich dodatkowych imion lub zmianą podpisu. Zmiany numerologiczne korzystnie wpłyną na jakość Twojego życia. Podobnie możemy ułatwić życie naszemu dziecku wybierając mu imię z odpowiednimi potencjałami. Tak samo również możemy skorzystać z wiedzy numerologicznej ustalając korzystną nazwę i datę inauguracji każdego naszego przedsięwzięcia. Numerologia dla firm ułatwia start i pomaga, gdy pojawiają się problemy w firmie. A gdy chcemy łatwo korzystać z tego, co niesie życie i brać z niego to, co najlepsze, ustalamy sobie korzystny dla nas podpis.

numerologia - wróżka Ksymena - wróżka-numeeolog


Życie wtedy stanie się łatwiejsze.


Zapraszam.


Rok numerologiczny

Rok osobisty

Czy chcesz wiedzieć kiedy wypadają Twoje Lata Pustki?

Liczby