NUMEROLOGIA

Ksymena - wróżka, numerolog, Wielki Mistrz Reiki

by Ksymena – numerologNumerologia opisuje nas i rozszyfrowuje nasz program życiowy. Wszystko bowiem można zapisać liczbami. Liczby te mogą być harmonijne dobrane – a wtedy mamy wewnętrzne poczucie mocy i bez problemu realizujemy swoje plany. Liczby mogą jednak też tworzyć dysonans. W realnym życiu odczuwamy to jako niezgodność celów i dążeń, zaniżoną samoocenę, skłonność do nałogów, problemy z tworzeniem i utrzymywaniem relacji partnerskich. Dlatego właśnie jednym ludziom wszystko przychodzi łatwo, inni natomiast – jak napisała mi moja Klientka – czują, że całe życie „mają pod górkę”. Tymczasem „górki” i „doliny” są w życiu każdego z nas. Trzeba jedyne zrozumieć charakter wydarzeń – a wtedy przyjdzie zrozumienie tego, jak sobie radzić. Zrozumienie bowiem pozwala osiągnąć spełnienie.

numerologia - wróżka Ksymena-numerolog


Data urodzenia

Informacje zawarte w dacie urodzenia nie przepowiedzą przyszłości człowieka, ale określą typ doświadczeń na poszczególnych etapach życia. W niej jest bowiem zapisany ogólny szkic życia. Ponadto data urodzenia determinuje w pewnym stopniu charakter człowieka, jego predyspozycje, zdolności, mocne i słabe strony. Z niej wynikają główne motywy jego działań.


Imiona i nazwiska

W imionach i nazwiskach zawarty jest potencjał umożliwiający lub utrudniający zrealizowanie programu wyznaczonego przez datę urodzenia. Otrzymując imię otrzymuje się pewien indywidualny potencjał aktywny. Nazwisko zaś decyduje o wpisaniu się w pewną linię doświadczeń związanych z danym rodem. Nazwisko może być w zgodzie z imieniem i wspomagać cechy przez nie symbolizowane lub pozostawać z nim w sprzeczności. Dlatego po zmianie nazwiska ulega zmianie potencjał człowieka – zmienia się człowiek, zmienia się jego życie. Każde imię i każde nazwisko więc na swój sposób dopełnia osobowość wyznaczoną przez datę urodzenia.


Podpis

Podpis wzbogaca osobowość człowieka o dodatkowe cechy, które mogą ułatwiać lub utrudniać zrealizowanie programu zapisanego w dacie urodzenia. Wpływa na sposób działania, na relacje z innymi ludźmi, na ogólne zadowolenie z życia.


Wszystko powyższe pokaże Portret numerologiczny

Składa się się on z analizy daty urodzenia, analizy imion i nazwisk oraz analizy podpisu. To całościowa charakterystyka człowieka – jego osobowości, mocnych i słabych stron oraz potencjalnych możliwości. Z Portretu numerologicznego można dowiedzieć się więc jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i czas, który został nam tu dany.


Zmiany numerologiczne

Można całe życie przeżyć grając kartami, które daje nam los a można chcieć lepiej, inaczej, łatwiej. Zmianę życia i odblokowanie swojego potencjału może zainicjować zmiana numerologiczna. Można zharmonizować zestaw imion i nazwisk poprzez dobranie dodatkowego imienia lub pseudonimu. To czasami jest trudne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do swoich imion i nazwisk – i nie chcemy innych. Jednak bardzo łatwo pomóc sobie przybierając korzystny podpis. Zmiany numerologiczne sprawiają, że zmienia się nasz wzorzec myślenia, zwiększa się poczucie własnej wartości i otwartości na innych. Jaśniej i śmielej wyznaczamy sobie cele i znajdujemy w sobie moc, by je zrealizować. Odważniej komunikujemy swoje poglądy i lepiej, pełniej realizujemy się w związkach lub czasami dopiero po zmianie numerologicznej jesteśmy w stanie stworzyć satysfakcjonujący nas związek. Ponadto realniej podchodzimy do wszystkiego, co niesie życie.


Numerologia dla firm

Aby firma odniosła sukces potrzebny jest dobry pomysł, dobry produkt lub usługa, dobry biznesplan oraz odpowiedni marketing. Trzeba jeszcze trafić z tym w odpowiedni czas na rynku zbytu i w zapotrzebowanie odbiorców. Na sukces firmy ma wpływ też odpowiednio dobrana pod względem numerologicznym nazwa firmy i data rozpoczęcia działalności oraz indywidualne predyspozycje właściciela firmy wynikające z jego portretu numerologicznego. I tu pomoże numerologia oraz konsultacja z numerologiem. Numerologia nie zastąpi pomysłu i własnej determinacji właściciela firmy, z pewnością będzie jednak czynnikiem wspierającym powodzenie przedsięwzięcia. Natomiast odpowiednio dobrana nazwa oraz data rozpoczęcia działalności zdecydowanie pomoże w osiągnięciu sukcesu.


Numerologia dostarcza cennych informacji

Mając wiedzę o potencjale własnym lub naszego przedsięwzięcia, o dynamice zdarzeń i charakterze ułatwień lub utrudnień, które do nas przyjdą a które są zapisane w naszej dacie urodzenia, w dacie rozpoczęcia przedsięwzięcia, możemy łatwiej dostosować się i planować swoje życie. Łatwiej osiągnąć swoje cele.