PORTRET NUMEROLOGICZNY

Portret numerologiczny da Ci pogłębioną analizę Twojej osobowości, predyspozycji, talentów, uświadomionych lub nieuświadomionych celów życiowych, motywacji postępowania, pragnień i potrzeb oraz tego, jak postrzega Cię otoczenie.


Portret numerologiczny powie Ci jak Twoja data urodzenia, imiona i nazwiska oraz podpis wpływają na Twoje życie. Dowiesz się z niego jak najlepiej wykorzystać czas, który został Ci tu dany.portret numerologiczny - wróżka Ksymena - numerolog - liczby


Informacje zawarte w dacie urodzenia nie przepowiedzą przyszłości, ale określą typ doświadczeń, z którymi będziesz musiał mierzyć się na pokreślonych etapach życia. Data urodzenia determinuje w pewnym stopniu Twój charakter, Twoje predyspozycje, zdolności, Twoje mocne i słabe strony. Ona wpływa na główne motywy Twoich działań.


W imionach i nazwiskach zawarty jest Twój potencjał umożliwiający lub utrudniający zrealizowanie programu wyznaczonego przez datę urodzenia. Otrzymując imię dostałeś pewien indywidualny potencjał aktywny. Wybierając ród na tę inkarnację zdecydowałeś się na kontynuację pewnej linii doświadczeń, dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska. Nazwisko może być w zgodzie z imieniem, wspomagać cechy, które symbolizuje dane imię lub pozostawać z nim w sprzeczności. Po zmianie nazwiska Twój potencjał ulegnie zmianie, Twoja osobowość uzyska mniej lub bardziej korzystne dopełnienie.


Twój podpis wzbogaca Twoją osobowość o dodatkowe cechy, które mogą Ci ułatwiać lub utrudniać zrealizowanie programu zapisanego w Twojej dacie urodzenia. Wpływa on na Twoje Przeznaczenie – kształtuje więc Ciebie, Twój sposób działania, Twoje relacje z innymi.

portret numerologiczny - numerologia - wróżka Ksymena - liczbyW portrecie numerologicznym opiszę m.in.:

  • Cykle Twojego życia – przepowiadające niejako Twój rozwój i przyszłe doświadczenia
  • Warunki życia – niezależne od Ciebie okoliczności i wydarzenia, z którymi trzeba będzie się zmierzyć
  • Wyzwania – czyli trudności i przeszkody przychodzące po to, by poddać Cię próbie
  • Sprawdzę tkwiące w Tobie potencjały – słabości lub siły
  • Lekcje karmiczne – problemy, które będą pojawiać się w Twoim życiu dotąd, aż nauczysz się z nimi sobie radzić
  • Długi karmiczne – będące konsekwencją Twojego postępowania w poprzednich wcieleniach
  • W oparciu o kalendarz chiński wyliczę Twoje Lata, Miesiące i Godziny Pustki – aby ustrzec Cię w ich czasie przed trwonieniem sił na przedsięwzięcia, które i tak nie przetrwają
  • Wyliczę kiedy możesz spodziewać się momentów przełomowych w swoim życiu
  • Sprawdzę potencjały tkwiące w Twoich imionach i nazwiskach oraz podpisie
W pliku pdf otrzymasz swoją indywidualną Kartę numerologiczną oraz interpretację Portretu na ok. 30 stron A4.

numerologia - wróżka Ksymena - wróżka-numerolog


Zapraszam.


Zmiany numerologiczne

Numerologia dla firm

Lata Pustki

Liczby