PORTRET NUMEROLOGICZNY


Portret numerologiczny powie Ci jak Twoja data urodzenia, imiona i nazwiska oraz podpis wpływają na Twoje życie


Portret numerologiczny da Ci pogłębioną analizę Twojej osobowości, predyspozycji i talentów, uświadomionych lub nieuświadomionych celów życiowych, motywacji postępowania, pragnień i potrzeb oraz tego, jak postrzega Cię otoczenie. Ponadto zyskasz swego rodzaju prognozę numerologiczną, która pozwoli Ci rozsądnie planować swoje działania. Numerolog przedstawi Ci charakterystykę kolejnych etapów Twojego życia i ogólnego tła wydarzeń w nim. Z portretu numerologicznego dowiesz się więc jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i czas, który został Ci tu dany.


portret numerologiczny - wróżka Ksymena-numerolog


Data urodzenia:


Informacje zawarte w dacie urodzenia nie przepowiedzą przyszłości, ale określą typ doświadczeń, z którymi będziesz musiał mierzyć się na określonych etapach życia. Data urodzenia bowiem determinuje w pewnym stopniu Twój charakter, Twoje predyspozycje, zdolności, Twoje mocne i słabe strony. Ona wpływa na główne motywy Twoich działań. Ponadto w niej zapisany jest ogólny szkic Twojego życia.Imiona i nazwiska:


W imionach i nazwiskach zawarty jest Twój potencjał umożliwiający lub utrudniający zrealizowanie programu wyznaczonego przez datę urodzenia. Otrzymując imię dostałeś pewien indywidualny potencjał aktywny. Wybierając ród na tę inkarnację zdecydowałeś się na kontynuację pewnej linii doświadczeń dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska. Nazwisko zaś może być w zgodzie z imieniem i wspomagać cechy przez nie symbolizowane lub pozostawać z nim w sprzeczności. Dlatego po zmianie nazwiska Twój potencjał ulega zmianie i Ty sam się zmieniasz – tak samo, jak zmienia się Twoje życie. Każde imię i każde nazwisko więc na swój sposób dopełnia Twoją osobowość.Podpis:


Twój podpis wzbogaca Twoją osobowość o dodatkowe cechy, które mogą Ci ułatwiać lub utrudniać zrealizowanie programu zapisanego w Twojej dacie urodzenia. Wpływa on na Twoje Przeznaczenie – kształtuje więc Ciebie, Twój sposób działania, Twoje relacje z innymi.


portret numerologiczny - numerologia - wróżka Ksymena - liczbyPortret numerologiczny zawiera m.in.:

  • Cykle Twojego życia – przepowiadające niejako Twój rozwój i przyszłe doświadczenia
  • Warunki życia – to niezależne od Ciebie okoliczności i wydarzenia, z którymi trzeba będzie się zmierzyć
  • Wyzwania – czyli trudności i przeszkody przychodzące po to, by poddać Cię próbie
  • Sprawdzę tkwiące w Tobie potencjały – słabości lub siły
  • Lekcje karmiczne – to problemy, które będą pojawiać się w Twoim życiu dotąd, aż nauczysz się z nimi sobie radzić
  • Długi karmiczne – będące konsekwencją Twojego postępowania w poprzednich wcieleniach
  • W oparciu o kalendarz chiński wyliczę Twoje Lata, Miesiące i Godziny Pustki – aby ustrzec Cię w ich czasie przed trwonieniem sił na przedsięwzięcia, które i tak nie przetrwają
  • Wyliczę kiedy możesz spodziewać się momentów przełomowych w swoim życiu
  • Sprawdzę potencjały tkwiące w Twoich imionach i nazwiskach oraz podpisie
Portret numerologiczny otrzymasz w formie pliku pdf. To co najmniej 30 stron A4.


Zapraszam

Liczby