PORTRET NUMEROLOGICZNY


Portret numerologiczny powie Ci jak Twoja data urodzenia, imiona i nazwiska oraz podpis wpływają na Twoje życie


Portret numerologiczny da Ci pogłębioną analizę Twojej osobowości, predyspozycji i talentów, uświadomionych lub nieuświadomionych celów życiowych, motywacji postępowania, pragnień i potrzeb oraz tego, jak postrzega Cię otoczenie. Ponadto zyskasz swego rodzaju prognozę numerologiczną, która pozwoli Ci rozsądnie planować swoje działania. Numerolog przedstawi Ci charakterystykę kolejnych etapów Twojego życia i ogólnego tła wydarzeń w nim. Z portretu numerologicznego dowiesz się więc jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i czas, który został Ci tu dany.


portret numerologiczny - wróżka Ksymena-numerolog


Data urodzenia:


Informacje zawarte w dacie urodzenia nie przepowiedzą przyszłości, ale określą typ doświadczeń, z którymi będziesz musiał mierzyć się na określonych etapach życia. Data urodzenia bowiem determinuje w pewnym stopniu Twój charakter, Twoje predyspozycje, zdolności, Twoje mocne i słabe strony. Ona wpływa na główne motywy Twoich działań. Ponadto w niej zapisany jest ogólny szkic Twojego życia.Imiona i nazwiska:


W imionach i nazwiskach zawarty jest Twój potencjał umożliwiający lub utrudniający zrealizowanie programu wyznaczonego przez datę urodzenia. Otrzymując imię dostałeś pewien indywidualny potencjał aktywny. Wybierając ród na tę inkarnację zdecydowałeś się na kontynuację pewnej linii doświadczeń dziedzicząc równocześnie potencjał zapisany w energii tego nazwiska. Nazwisko zaś może być w zgodzie z imieniem i wspomagać cechy przez nie symbolizowane lub pozostawać z nim w sprzeczności. Dlatego po zmianie nazwiska Twój potencjał ulega zmianie i Ty sam się zmieniasz – tak samo, jak zmienia się Twoje życie. Każde imię i każde nazwisko więc na swój sposób dopełnia Twoją osobowość.Podpis:


Twój podpis wzbogaca Twoją osobowość o dodatkowe cechy, które mogą Ci ułatwiać lub utrudniać zrealizowanie programu zapisanego w Twojej dacie urodzenia. Wpływa on na Twoje Przeznaczenie – kształtuje więc Ciebie, Twój sposób działania, Twoje relacje z innymi.
Portret numerologiczny zawiera opis:

 • Drogi życia wraz z zapisanymi w niej cechami charakteru i osobowości
 • Dnia urodzenia wzbogacającego osobowość o dodatkowe cechy
 • Cykli życia przepowiadających rozwój i przyszłe doświadczenia
 • Warunków życia, czyli niezależnych od Ciebie okoliczności i wydarzeń
 • Wyzwań, czyli trudności i przeszkód przychodzących po to, by poddać Cię próbie
 • Potencjałów siły i słabości
 • Lat, Miesięcy i Godzin pustki
 • Aury imion i nazwisk wpływającej na zrealizowanie zapisanego w dacie urodzenia programu życiowego – Numer aktywny i dziedziczny, Liczba duszy, Liczba realizacji, Cele ekspresji, Liczba mocy
 • Podpisu wnoszącego dodatkowe elementy wpływające na Twoją mentalność i samorealizację oraz wynikającego z niego Przeznaczenia
 • Najmocniej zaznaczonych cech temperamentu, uzdolnień, skłonności i preferencji
 • Lekcji karmicznych, czyli problemów pojawiających się w Twoim życiu dotąd, aż nauczysz się radzić sobie z nimi
 • Portret zawiera również spis tranzytów i esencji stanowiących swego rodzaju prognozę na przyszłość
Portret numerologiczny otrzymasz w formie pliku pdf.
To ok. 50 stron A4.


Zapraszam

Liczby opisują nas i nasze życie