Dusza wchodzi w krąg inkarnacji po to, żeby doświadczać, sprawdzać się w różnego rodzaju sytuacjach i okolicznościach. Przed pierwszym wcieleniem wybiera sobie określoną rolę, którą będzie  pełniła w relacjach z innymi ludźmi w każdym wcieleniu a na każde przyjmuje inne tzw. łuski osobowości. Plan Duszy na dane wcielenie to więc kontynuowanie linii doświadczeń z poprzednich żyć i wzbogacanie ich o nowe. Żeby Dusza mogła przejść na nowy etap rozwoju, musi pozytywnie zrealizować plan na obecne życie oraz pozytywnie zrealizować wybrane łuski osobowości.

 

Usługa Plan Duszy to informacje o Twojej Duszy

Jest  poziomów rozwoju Duszy – Dusza niemowlęca, dziecięca, młoda, dojrzała i stara.

W ramach poziomu jest 7 etapów – dostosowywanie się, zakotwiczanie, wzrost, integracja, rozwój, próba, mistrzostwo. W toku rozwoju Dusza przechodzi przez kolejne poziomy i etapy. Pozwala jej to zdobywać doświadczenia. W danym życiu Dusza jest na określonym etapie określonego poziomu.

Przed pierwszym wcieleniem Dusza przyjmuje sobie jedną z ról: Sługi, Kapłana, Rzemieślnika, Mędrca, Wojownika, Króla lub Uczonego. To będzie główny trzon jej osobowości w każdym wcieleniu. Przyjmuje również rolę dodatkową pomagającą jej zgromadzić więcej doświadczeń lub określić swoje miejsce w grupie Dusz o tej samej roli a czasami jest to wynik spotkania w którymś wcieleniu ze swoim Bliźniaczym Płomieniem.

Na dane życie Dusza przyjmuje tzw. łuski osobowości. Z nich buduje swoją osobowość na to wcielenie. Łuski osobowości wyznaczają główne cechy charakteru, wpływają na zachowanie, postrzeganie siebie i świata, wpływają na rodzaj doświadczeń. Są to: cel, tryb, postawa, centrum i przeszkoda. Łuski osobowości wybierane są w oparciu o to czego Dusza chce doświadczyć.

Cel wcielenia to główny motyw życia, największe pragnienie, którego zrealizowanie da dopiero poczucie spełnienia. Jest 7 celów: wycofanie, wzrost, odrzucenie, akceptacja, pokora, dominacja i stagnacja.

Tryb życia to sposób działania, postępowania i zachowania człowieka, żeby osiągnąć cel. Jest 7 trybów: rezerwa, pasja, ostrożność, moc, wytrwałość, agresja, obserwacja.

Postawa to sposób widzenia świata i siebie w tym świecie, to indywidualna perspektywa rzeczywistości. jest 7 postaw: stoik, optymista, sceptyk, idealista, cynik, realista, pragmatyk.

Centrum mów o tym, z jakiego poziomu człowiek działa, jak reaguje na przychodzące doświadczenia. Jest 7 centrów: emocjonalne, wyższe emocjonalne, intelektualne, wyższe intelektualne, fizyczne, ruchowe, instynktowne.

Przeszkoda to dominująca negatywna cecha utrudniająca zrealizowanie celu wcielenia. To mogą być negatywne schematy działania, to może być jakiś destruktywny wzorzec myślenia, odczuwania, postępowania. Przeszkoda tłumi prawdziwą osobowość prowokując do przezwyciężania własnych ograniczeń. Wszak nauka i rozwój następują poprzez pokonywanie przeszkód. Jest 7 przeszkód: lekceważenie siebie, arogancja, autodestrukcja, zachłanność, męczeństwo, niecierpliwość i upór.

 

Z Planu Duszy wynika program na to życie

Jest w nim zapisany rodzaj doświadczeń, jakie staną się naszym udziałem. Plan życia nie jest scenariuszem, w którym w ściśle określonym czasie ma coś wydarzyć się. Jest to plan, w którym zaznaczone są tylko główne doświadczenia. Skoro to tylko plan a nie scenariusz, nie jest wiadome jak na te doświadczenia zareagujemy i jaki ma być ich skutek. Konsekwencje doświadczeń mogą ubogacać wnętrze a mogą okazać się destruktywne. Plan życia oczywiście jest konsekwencją planu Duszy. Konkretne wydarzenia zaś i ich skutki są konsekwencją działania człowieka. Program życia pokazuje Portret numerologiczny.

 

Czego dowiesz się?

Analiza ta da Ci wiedzę o tym, jaką rolę wybrała Twoja Dusza i na jakim jest etapie rozwoju. Dowiesz się również jaki jest cel tego wcielenia oraz jaką Twoja Dusza wybrała postawę, tryb działania, jakie przeszkody do pokonania sobie zaplanowała, z jakiego poziomu energetycznego postanowiła działać.

 

Co daje taka wiedza?

Pozwala zrozumieć siebie i swoje życie. Pozwala ujrzeć sens Twoich dotychczasowych doświadczeń i być może przewidzieć nadchodzące.

 

Potrzebne mi dane:

Będę potrzebowała Twoje imię, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe.

 

Czas oczekiwania:

Do 2 tygodni.

 

Przeczytaj jak pracuję

Kupując usługę akceptujesz Regulamin i politykę prywatności

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Plan Duszy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *