Regulamin i polityka prywatności

§ 1. Definicje

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności Platformy.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, która dobrowolnie zakupiła usługę, ebook lub książkę oferowane poprzez stronę https://wrozkaksymena.pl/
 3. Usługa to wróżba, zabieg energetyczny (oczyszczanie aury, oczyszczanie i uzdrawianie realizacji, odcinanie toksycznych osób, przekazy energii Reiki), analiza pisemna, konsultacja telefoniczna z zakresu ezoteryki.
 4. Książki i ebooki to publikacje napisane przez wróżkę Ksymenę – Katarzynę Zielińską.
 5. Platforma – strona internetowa https://wrozkaksymena.pl/ pośrednicząca w zakresie zawierania i realizacji usług pomiędzy wróżką Ksymeną a Użytkownikami i Kupującymi.
 6. Administrator – Administratorem platformy jest firma:
  Firma Usługowo-Handlowa Janusz Zieliński
  ul. Olchowa 8
  20-258 Turka
  NIP: 946-154-08-51
  Regon: 432654017

§ 2. Zakup usług, książek i ebooków

 1. Zakupu usługi, książki lub ebooka dokonuje się poprzez dodanie jej do koszyka i sfinalizowanie transakcji.
 2. Użytkownik wybiera dogodną dla siebie formę płatności – przelew tradycyjny, szybkie płatności Paynow, BLIK.
 3. W przypadku zakupu usług i ebooków Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza wartością zakupionej usługi. W przypadku zakupu książek zostanie naliczona opłata za wysyłkę. Jej wartość podana jest przed sfinalizowaniem transakcji i doliczona do wartości zamówienia.
 4. Kupujący może żądać tylko wykonania usług oferowanych przez Platformę. W przypadku wróżb Kupujący może oczekiwać odpowiedzi tylko na pytania etyczne i prawidłowo zadane zgodne z Poradnikiem zadawania pytań. W przypadku zabiegów energetycznych – jedynie zabiegi etyczne nie naruszające cudzej wolnej woli.

§ 3. Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji wróżb pisemnych i konsultacji telefonicznych 20 min.to max. 4 dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i podania wszystkich niezbędnych danych. Czas realizacji sesji wróżb online to 3-5 dni roboczych. Czas oczekiwania na sesję osobistą – do 2 tygodni.
 2. Czas realizacji usług numerologicznych to max. 2 tygodnie dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i podania wszystkich niezbędnych danych.
 3. Czas realizacji analiz sprawdzających karmę to max. 2 tygodnie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i podania wszystkich niezbędnych danych.
 4. Realizacja zabiegów energetycznych następuje w czasie uzgodnionym drogą mailową pomiędzy Kupującym a wróżką Ksymeną po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Termin wykonania usługi jest ustalany po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności. Wcześniejsze rozmowy o terminie są traktowane jako zapytanie o termin i nie są wiążące dla żadnej ze stron.
 6. W przypadku analiz pisemnych – numerologicznych, karmicznych i pisemnych wróżb – realizacją zamówienia jest wysłanie pisemnej analizy na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy.
 7. W przypadku sesji wróżb realizacją jest rozmowa z wróżką Ksymeną – osobista, telefoniczna lub poprzez inny komunikator – trwająca do godziny czasu.
 8. W przypadku konsultacji telefonicznej realizacją jest rozmowa z wróżką Ksymeną – osobista, telefoniczna lub poprzez inny komunikator – trwająca do 20 minut.
 9. W przypadku zabiegów energetycznych na odległość realizacja zamówienia następuje w terminie ustalonym przez Kupującego i wróżkę Ksymenę bez udziału Kupującego. Kupujący zostanie poinformowany o zrealizowaniu usługi drogą mailową.
 10. Zakupiony ebook zostanie wysłany niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.
 11. Analizy pisemne i ebooki zostaną wysłane na adres podany w zamówieniu.
 12. Czas dostawy książek to 2 dni robocze.

§ 4. Możliwość odstąpienia od umowy

 1. W przypadku zakupu usługi Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i żądania zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że usługa nie została jeszcze zrealizowana. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po wykonaniu usługi ze względu na jej specyfikę nie ma możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu gotówki – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Dz.U. 2014 poz. 827 Art. 38 pkt 1.
 2. W przypadku zakupu książki Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i żądania zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że książka nie nosi żadnych śladów użytkowania.
 3. Odstąpienie przez Kupującego od umowy zakupu książki odbywa się poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową i odesłanie książki na własny koszt w terminie 14 dni od odebrania przesyłki.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Dz.U. 2014 poz. 827 Art. 38 pkt 13 nie jest możliwy zwrot ebooka.
 5. Wróżka Ksymena dokonuje zwrotu płatności bez zbędnej zwłoki przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego ani dla wróżki Ksymeny z nadmiernymi kosztami.

§ 5. Reklamacje

 1. Usługi ezoteryczne oferowane na tej Platformie:
  – w przypadku wróżb mają charakter podpowiedzi i drogowskazu, dają możliwość ominięcia problemów lub przygotowania się na nie, nie są wyrokiem a wskazaniem najbardziej prawdopodobnej linii przyszłości, jednak to ostatecznie Kupujący decyduje o tym czy ta linia przyszłości zaistnieje, bo ma wolną wolę i sam decyduje o tym jakie działania podejmie,
  – w przypadku usług numerologicznych są wskazaniem potencjałów kryjących się w dacie urodzenia, nazwach, imionach i nazwiskach oraz podpisie, jednak to ostatecznie Kupujący decyduje jak z tych potencjałów skorzysta,
  – w przypadku zabiegów energetycznych – są one działaniami na ciele energetycznym, usuwają blokady energetyczne w drodze do spełnienia życiowego i osiągnięcia satysfakcji z życia, jednak ostatecznie to Kupujący decyduje czy po zabiegu zechce aktywnie zmieniać swoje życie,
  dlatego też reklamacje usług – ze względu na ich specyfikę – nie będą uwzględniane. Nie da się bowiem dać gwarancji na zaistnienie pozytywnego wyniku usług oferowanych przez Platformę, ponieważ zależy on nie tylko od działań wróżki Ksymeny, ale przede wszystkim od starań Kupującego.
 2. Kupujący ma prawo do reklamacji usługi, gdy została dokonana płatność a usługa nie została wykonana.
 3. Kupujący ma prawo do reklamacji książki, jeżeli stwierdzi, że posiada ona wadę.
 4. Reklamację książki składa się drogą mailową. Reklamacja powinna zawierać opis wad książki, datę ich powstania oraz żądanie Kupującego.
 5. Kupujący odsyła książkę na własny koszt na adres Administratora Portalu.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, max w ciągu 14 dni.
 7. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: wrozka@wrozkaksymena.pl.

§ 6. Polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi wykonanie usług. Administratorem danych osobowych Platformy jest:
  Firma Handlowo-Usługowa Janusz Zieliński
  ul. Olchowa 8
  20-258 Turka
  NIP: 946-154-08-51
  Regon: 432654017
 2. Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania obejmują informacje potrzebne do wykonania usługi:
  – w przypadku wróżb: imię, data urodzenia, numer telefonu, adres mailowy;
  – w przypadku usług numerologicznych: imiona i nazwiska, data urodzenia, informacja o podpisie, numer telefonu, adres mailowy;
  – w przypadku analiz karmicznych: w zależności od ich zakresu: imię, data urodzenia, numer telefonu, adres mailowy lub dodatkowo nazwiska rodowe;
  – w przypadku usług energetycznych: imię, data urodzenia, zdjęcie, numer telefonu, adres mailowy;
  – w przypadku ebooków: imię, numer telefonu i adres mailowy.
 3. Dane osobowe potrzebne do wykonania usług są poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 6. Dane osobowe Kupujących nie są przekazywane innym podmiotom komercyjnym.
 7. Kupujący ma prawo żądać informacji o tym, jakie jego dane osobowe przetwarza Administrator. Ma prawo żądać zaprzestania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia z serwerów Administratora.
 8. Po wykonaniu usługi i cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych będą one przechowywane tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
 9. Administrator stosuje technologie śledzące działania Użytkownika na stronie https://wrozkaksymena.pl/. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4, oraz Facebook Irleand Limited 4 Grand Calan Square a także Smartsupp.com, s.r.o., Company reg. no.: 03668681, VAT ID: CZ03668681, Šumavská 31, 602 00 Brno, Czech Republic Dublin 2 – wyłącznie do celów reklamowych/statystycznych. Dane osobowe nie są gromadzone, zbiera się jedynie dane demograficzne, informacje o zachowaniu i używanych technologiach. Dane te są niezbędne do prowadzenia i działania serwisu.
 10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy wrozka@wrozkaksymena.pl lub poprzez formularz kontaktowy na Platformie.

§ 7. Postanowienie końcowe

 1. Strona https://wrozkaksymena.pl/ chroniona jest prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, powielanie treści bez zgody Administratora jest zabronione.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z realizacją usług jest sąd właściwy dla Administratora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2020r.