sklep

Regulamin i polityka prywatności

§ 1 Definicje

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności Platformy.
 2. Kupujący – osoba, która dobrowolnie zakupiła usługę oferowaną poprzez stronę https://wrozkaksymena.pl/
 3. Usługa to wróżba, zabieg energetyczny (oczyszczanie aury, oczyszczanie i uzdrawianie realizacji, odcinanie toksycznych osób, przekazy energii Reiki), analiza pisemna, konsultacja telefoniczna z zakresu ezoteryki.
 4. Wróżka Ksymena – osoba wykonująca odpłatnie zlecone usługi.
 5. Platforma – strona internetowa https://wrozkaksymena.pl/ pośrednicząca w zakresie zawierania i realizacji usług pomiędzy wróżką Ksymeną a Użytkownikami i Kupującymi.
 6. Administrator – Administratorem platformy jest firma:
  FUH Janusz Zieliński
  ul. Olchowa 8
  20-258 Turka
  NIP: 946-154-08-51
  Regon: 432654017

§ 2 Zakup usług

 1. Zakupu usługi dokonuje się poprzez dodanie jej do koszyka i sfinalizowanie transakcji.
 2. Po dokonaniu opłaty za usługę Kupujący przesyła wróżce Ksymenie wyszczególnione przy składaniu zamówienia informacje potrzebne do zrealizowania usługi na adres mailowy wrozka@wrozkaksymena.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
 3. Podanie błędnego maila lub niepełnych informacji potrzebnych do wykonania usługi będzie skutkować brakiem możliwości jej wykonania.
 4. Kupujący może żądać tylko wykonania usług oferowanych przez Platformę. W przypadku wróżb Kupujący może oczekiwać odpowiedzi tylko na pytania etyczne i prawidłowo zadane zgodne z Poradnikiem zadawania pytań.

§ 3 Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji usługi w zakresie wróżb to max. 4 dni robocze od zaksięgowania się płatności na koncie Administratora i podania wszystkich niezbędnych danych lub w późniejszym dogodnym dla Kupującego czasie.
 2. Czas realizacji usług numerologicznych to max. 1 tydzień od zaksięgowania się płatności na koncie Administratora i podania wszystkich niezbędnych danych lub w późniejszym dogodnym dla Kupującego czasie.
 3. Czas realizacji analiz sprawdzających karmę to max. 1 tydzień od zaksięgowania się płatności na koncie Administratora i podania wszystkich niezbędnych danych lub w późniejszym dogodnym dla Kupującego czasie.
 4. Realizacja zabiegów energetycznych następuje w czasie uzgodnionym drogą mailową pomiędzy Kupującym a wróżką Ksymeną.
 5. W przypadku wróżb pisemnych i usług numerologicznych realizacją zamówienia jest wysłanie pisemnej analizy na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy.
 6. W przypadku sesji wróżb realizacją jest rozmowa osobista, telefoniczna lub poprzez inny komunikator z wróżką Ksymeną trwająca do godziny czasu.
 7. W przypadku zabiegów energetycznych na odległość realizacja zamówienia następuje bez udziału Kupującego. Kupujący zostanie poinformowany o zrealizowaniu usługi drogą mailową.

§ 4 Możliwość odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że usługa nie została jeszcze zrealizowana.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po wykonaniu usługi ze względu na jej specyfikę nie ma możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu gotówki.

§ 5 Reklamacje

 1. Usługi ezoteryczne oferowane na tej Platformie:
  – w przypadku wróżb mają charakter podpowiedzi i drogowskazu, dają możliwość ominięcia problemów lub przygotowania się na nie, nie są wyrokiem a wskazaniem najbardziej prawdopodobnej linii przyszłości, jednak to ostatecznie Kupujący decyduje o tym czy ta linia przyszłości zaistnieje, bo ma wolną wolę i sam decyduje o tym jakie działania podejmie,
  – w przypadku usług numerologicznych są wskazaniem potencjałów kryjących się w dacie urodzenia, nazwach, imionach i nazwiskach oraz podpisie, jednak to ostatecznie Kupujący decyduje jak z tych potencjałów skorzysta,
  – w przypadku zabiegów energetycznych – są one działaniami na ciele energetycznym, usuwają blokady energetyczne w drodze do spełnienia życiowego i osiągnięcia satysfakcji z życia, jednak ostatecznie to Kupujący decyduje czy po zabiegu zechce aktywnie zmieniać swoje życie,
  dlatego też reklamacje usług – ze względu na ich specyfikę – nie będą uwzględniane. Nie da się bowiem dać gwarancji na zaistnienie pozytywnego wyniku usług oferowanych przez Platformę, ponieważ zależy on nie tylko od działań wróżki Ksymeny, ale przede wszystkim od starań Kupującego.
 2. Kupujący ma prawo do reklamacji, gdy została dokonana płatność a usługa nie została wykonana.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, max w ciągu 14 dni.
 4. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: wrozka@wrozkaksymena.pl

§ 6 Polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi wykonanie usług.
 2. Administratorem danych osobowych Platformy jest firma:
  FUH Janusz Zieliński
  ul. Olchowa 8
  20-258 Turka
  NIP: 946-154-08-51
  Regon: 432654017
 3. Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania obejmują informacje potrzebne do wykonania usługi:
  – w przypadku wróżb: imię, data urodzenia, telefon, adres mailowy;
  – w przypadku usług numerologicznych: imiona i nazwiska, data urodzenia, informacja o podpisie, telefon, adres mailowy;
  – w przypadku analiz karmicznych – w zależności od ich zakresu: imię, data urodzenia, telefon, adres mailowy lub dodatkowo wszystkie imiona i nazwiska,
  – w przypadku usług energetycznych – imię, data urodzenia, zdjęcie, telefon, adres mailowy.
 4. Dane osobowe potrzebne do wykonania usług są poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 7. Dane osobowe Kupujących nie są przekazywane innym podmiotom komercyjnym.
 8. Kupujący ma prawo żądać informacji o tym, jakie jego dane osobowe przetwarza Administrator. Ma prawo żądać zaprzestania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia z serwerów Administratora.
 9. Po wykonaniu usługi i cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych będą one przechowywane tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
 10. Dane osobowe Użytkowników, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na zlecenie usługi, nie są przechowywane i przetwarzane.
 11. Administrator stosuje technologie śledzące działania Użytkownika na stronie https://wrozkaksymena.pl/. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane osobowe. Zbiera się dane demograficzne, informacje o zachowaniu i używanych technologiach. Zbierane dane są niezbędne do prowadzenia i działania serwisu.
 12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy wrozka@wrozkaksymena.pl lub poprzez formularz kontaktowy na Platformie.

§ 7 Postanowienie końcowe

 1. Strona https://wrozkaksymena.pl/ chroniona jest prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, powielanie treści bez zgody Administratora jest zabronione.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z realizacją usług jest sąd właściwy dla Administratora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2020r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *