Rola Duszy główna i dodatkowa

rola Duszy główna i dodatkowa - Ksymena

Przed pierwszym wcieleniem Dusza wybiera sobie rolę główną. To niezmienny trzon jej osobowości i decyduje o sposobie działania człowieka i jego potrzebach. Rola Duszy przesądza o tym jak człowiek będzie realizował się w życiu, jakie będą jego potrzeby i sposób działania – determinuje po prostu sposób bycia. Dusza może mieć tylko jedną rolę na cały cykl inkarnacji. Łatwo jednak zauważyć, że osobowość większości ludzi nie jest jednorodna. Czasami można w nich zauważyć nawet przeciwstawne sobie cechy, które są widoczne stale lub uwidaczniają się w określonych okolicznościach. Wynika to z tego, że Dusza przyjęła rolę dodatkową. Rola Duszy główna odpowiada za ok. 70% osobowości człowieka. Pozostałe ok. 30% wynikają z roli Duszy dodatkowej.


Rola Duszy dodatkowa

Rola dodatkowa może wynikać z przynależności do grupy Dusz o tej samej roli lub jest to wynik spotkania w którejś inkarnacji ze swoim Bliźniaczym Płomieniem.


grupa Dusz

Dusze o tych samych rolach tworzą wspólnotę. Na przykład Kapłan w grupie innych Kapłanów może być np. Królem, może być Rzemieślnikiem a może być Sługą. Oczywiście może być też tylko Kapłanem a wtedy będzie miał jednorodną osobowość.


spotkanie z Bliźniaczym Płomieniem

Bliźniacze Płomienie mają tę samą rolę główną. Mogą jednak zajmować inne miejsce w grupie Dusz – i dlatego inna może być ich rola dodatkowa. Ponadto inna rola dodatkowa może wynikać z tego, że inkarnują się oddzielnie i każdy z nich sam decyduje jakie chce mieć dopełnienie – o ile chce je mieć.


Rola Duszy główna i dodatkowa w interakcjach

Rola dodatkowa w interakcjach z innymi ludźmi może być pomocniczą w stosunku do roli głównej lub przeszkadzającą w jakimś obszarze ziemskiej aktywności. Na przykład rola Wojownika i Króla w sferze działania będą wspierać się a w sferze uczuć mogą sobie przeszkadzać. W sferze działania człowiek z taką Duszą może działać szybko i instynktownie a w sferze uczuć zawsze musi bardzo starać się, żeby stworzyć partnerską relację. Same relacje na przykład Wojownik opiera na lojalności i wierności, Sługa na poświęceniu a Rzemieślnik na zaangażowaniu. Tak samo inny będzie Kapłan z drugą roli Sługi a inny z rolą Wojownika.


Płaszczyzny przejawiania się

Rola Duszy główna i dodatkowa wpływają więc na to, jaki człowiek jest i jak spełnia się w życiu. Role te bowiem to określone płaszczyzny przejawiania swojego potencjału. Przy czym jedne role w płaszczyźnie określa się jako kardynalne a inne jako porządkowe.


płaszczyzna ekspresji

To domena Rzemieślnika i Mędrca – przy czym Rzemieślnik wprowadza swoje pomysły i idee w życie, uzewnętrznia je w postaci materialnych dzieł a Mędrzec je prezentuje i rozpowszechnia. Mędrzec to rola kardynalna a Rzemieślnik porządkowa.


płaszczyzna inspiracji

To domena Sługi i Kapłana – przy czym Sługa dąży do poprawy jakości życia innych ludzi poprzez konkretną pomoc materialną a Kapłan raczej duchową i motywującą. Kapłan to rola kardynalna a Sługa rola porządkowa.


płaszczyzna akcji

Wojownik i Król sprawdzają się w konkretnym działaniu zmieniając rzeczywistość innych ludzi – przy czym Wojownik raczej toczy wojny, ale cele wyznacza Król. Król to rola kardynalna a Wojownik porządkowa.


asymilacja

Uczony jest neutralny i potrafi zasymilować się i współpracować z każdą Duszą, którą przyjęła inną dowolną rolę.

Rzemieślnik z drugą rolą Sługi najłatwiej porozumie się więc z drugim Rzemieślnikiem, z Mędrcem lub z kimś kto ma rolę Rzemieślnika lub Mędrca jako drugą. Dobrze porozumie się również z Kapłanem i Sługą. Oczywiście nie będzie miał problemów w relacji z Uczonym – w pierwszej lub drugiej roli. Relacje z Wojownikiem lub Królem mogą być wymagające.


Realizacja pozytywna lub negatywna

Rola Duszy główna i dodatkowa może zrealizować się pozytywnie lub negatywnie


Rzemieślnik

pozytywnie: tworzenie – wprowadzenie w życie pomysłów
negatywnie: sztuczka – pomysły służące do oszukiwania


Mędrzec

pozytywnie: komunikacja – dostarczanie wiadomości
negatywnie: gadatliwość – zakłócenia w komunikacji


Sługa

pozytywnie: służba – służąca dobru wszystkich
negatywnie: niewola – utrata własnej władzy


Kapłan

pozytywnie: motywacja – inspirowanie innych do zmian
negatywnie: fanatyzm – nierealne wizje


Wojownik

pozytywnie: perswazja – wpływanie na wolę innych
negatywnie: przymus – narzucanie własnej woli innym


Król

pozytywnie: mistrzostwo – bezwzględna odpowiedzialność
negatywnie: tyrania – moc absolutna


Uczony

pozytywnie: wiedza – uczenie się i nauczanie
negatywnie: teoria – zagubiona w abstrakcjach


Rola Duszy definiuje człowieka

Od roli głównej i dodatkowej zależy jak człowiek będzie realizował się na różnych płaszczyznach. Dlatego właśnie na przykład bliźniacy mogą być zupełnie innymi ludźmi. Mają ten sam zestaw genów, ale przecież Dusze różne.

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Porozmawiajmy o karmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *