Rola Duszy

rola Duszy - Ksymena

Nasze życie składa się z interakcji z innymi ludźmi. Tworzymy wzajemnie sieć powiązań. Każdy z nas jest częścią całości i każdy z nas pełni inną funkcję w tej całości i w życiu innych ludzi. Ponadto Dusza każdego z nas jest na innym poziomie rozwoju. Jest również na innym etapie danego poziomu. Dodatkowo Dusza każdego z nas przyjęła inną rolę. Rola Duszy określa to kim jesteśmy, jakie mamy potrzeby, jakie możliwości życiowe, jak budujemy relacje z innymi, jak odbieramy świat. To dominujący sposób bycia, preferencje życiowe i ekspresja. Nie jest sztywnym zestawem zachowań, bo każdy człowiek niezależenie od tego jaką jego Dusza ma rolę, może robić wszystko. Mistrzostwo i spełnienie znajdzie jednak tylko w działaniach charakterystycznych dla roli jego Duszy. Rola Duszy jest stała i niezmienna na cały cykl inkarnacji. Dusza wybrała ją przed pierwszym wcieleniem, zanim zeszła na Ziemię – jedną z siedmiu.


Sługa

Służy innym. Jest dla innych wsparciem, pomocą, opoką. Posiada w sobie wiele wrażliwości i empatii. Nie ma ambicji zmiany świata a chce pomagać tym, którzy to robią. Nie pragnie rozgłosu a woli działać niejako za kulisami. Jest w stanie dla innych ludzi zrobić bardzo wiele, zrezygnować nawet z własnych priorytetów i potrzeb. Dobrze odnajduje się w rutynowych powtarzalnych działaniach. Dzięki niemu dom, biuro, okolica stają się przyjemnymi i przyjaznymi. Przeważnie nie jest wylewny, nie potrafi pięknie mówić a swoje przywiązanie i swoją miłość okazuje w czynie. To pomocnik i wykonawca cudzych pomysłów. Realizuje się jako np. nauczyciel, uzdrowiciel, naukowiec-humanista, społecznik, rodzic, kelner, fryzjerka czy kierowca autobusu.


Rzemieślnik

Wznosi konkretne dzieła. Czy to będzie coś materialnego np. wielkie budynki czy konstrukcje, czy to będą badania naukowe mające na celu wynalezienie nowego lekarstwa lub nowego urządzenia, czy to będzie twórczość niematerialna – np. poemat. Ma potrzebę tworzenia i urzeczywistniania swoich pomysłów. Potrafi spojrzeć z perspektywy, której nikt do tej pory nie zauważył. Może realizować się zajmując się naukami ścisłymi, inżynierią, architekturą, ale też sztukami pięknymi – np. filmem, malarstwem. Może być też stolarzem, rzeźbiarzem, może zajmować się rękodziełem, to może być utalentowany sportowiec. Rzemieślnikiem może być nawet gospodyni domowa, która ciągle unowocześnia swój dom i dba o ogródek.


Wojownik

Walczy i ochrania. Jego zadaniem jest ochrona zastanych struktur – o ile są sprawiedliwe, dbanie o porządek i bezpieczeństwo. Z wszelką niesprawiedliwością walczy. Nie boi się wielkich wyzwań a nawet sam ich szuka. Potrzebuje rywalizacji i udowadniania sobie i innym, że jest lepszy, wytrzymalszy, bardziej, niż inni godny zaufania. Potrzebuje aktywności fizycznej, docenia komfort doczesności. Jest doskonałym strategiem i potrafi przeprowadzić nawet najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia. Potrafi też pracować też w zespole. Jednak wcześniej lub później zajmuje w nim miejsce szefa lub osoby znaczącej. Sprawdzi się jako np. żołnierz, policjant, akwizytor, biznesmen, sportowiec, pracownik fizyczny pracujący w niebezpiecznych branżach.


Uczony

Gromadzi wiedzę. Nie informacje czasami wątpliwej jakości – jak Kapłan – a konkretną i rzetelną wiedzę tłumaczącą świat, zasady jego funkcjonowania i poruszania się w nim. Ma chłonny umysł, analityczne spojrzenie na każdą sprawę, potrafi wyciszyć emocje, by dotrzeć do prawdy. Nie jest aktywny życiowo, jest raczej jego obserwatorem. Do wszystkiego podchodzi z dystansem i rezerwą, ale jeżeli ryzyko pozwoliłoby poszerzyć wiedzę, jest w stanie je podjąć. Sprawdzi się we wszelkich profesjach opierających się na zbieraniu informacji – czy to będzie praca naukowca, badacza, nauczyciela, bibliotekarza, redaktora w gazecie. Ze względu na wielki dystans do rzeczywistości, unikanie konfliktów i i naturalną dla niego tolerancję, może być świetnym mediatorem lub doradcą.


Mędrzec

Gromadzi, przechowuje i rozpowszechnia informacje. To mogą być informacje twórcze, wartościowe, tłumaczące świat a mogą mieć jedynie na celu promowanie jego osoby i jego wizji świata. Ma ich wiele i potrafi nimi uczyć i bawić. Potrafi jasno przekazać swoje myśli i zaciekawić swoim przekazem. Ma naturalną umiejętność nauczania, lubi ludzi i potrzebuje kontaktu z nimi. Potrafi zgromadzić wokół siebie tłumy – czy to jako profesor na uniwersytecie, komik na scenie, czy poczytny autor. Potrafi te tłumy pociągnąć za sobą – i w wartościowe sprawy i idee, i tylko po to, żeby dać trochę rozrywki, i również na manowce. Świetnie realizuje się jako np. nauczyciel, mówca, polityk, aktor, literat, muzyk a nawet sprzedawca samochodów.


Kapłan

Żyje dla innych i chce zmieniać świat. Jego drogą jest pocieszanie, wspieranie, motywowanie do zmian. To przede wszystkim jednak ukazywanie wyższych wartości – w tym duchowych, to nauczanie, że można żyć lepiej, że liczy się nie tylko sukces materialny. Kapłan ma w sobie wielki zasób energii, którą dzieli się, naucza, inspiruje, pomaga. To lider i wizjoner kochający ludzi i działający dla ich dobra. Potrafi wskazać dobrą drogę tym, którzy zbłądzili, zmotywować do zrobienia czegoś, co wydaje się poza zasięgiem. Ma wysokie standardy wewnętrzne i takich samych oczekuje od innych. Ma zdolności uzdrawiania na każdym poziomie – czy to ciała pracując jako lekarz, czy ducha – jako terapeuta, psycholog, coach, ksiądz, doradca duchowy.


Król

Przewodzi innym. Potrafi skupić wokół siebie ludzi, zorganizować ich, wskazać cele i wyznaczyć kierunki. Umie zarządzać i egzekwować wykonanie zadań. Ma charyzmę, wielką siłę przebicia i jest naturalnym liderem w każdym środowisku. Rodzi się z silną osobowością, asertywnością i wewnętrznym przekonaniem o słuszności własnych decyzji. Wzbudza respekt, podziw, czasami strach. Jest w stanie szybko przyswoić nową wiedzę i stać się w niej kompetentnym specjalistą. Umie umysłem objąć całość każdego zagadnienia i przejść od ogółu do szczegółu. To perfekcjonista wymagający perfekcjonizmu od siebie i innych. Potrafi rozwiązać problemy dla innych nierozwiązywalne. Sprawdzi się jako polityk, sędzia, menadżer, szef każdego przedsięwzięcia lub sprawy, przywódca państwa.


Proporcje ról*

Dusze o określonych rolach występują w społeczeństwie w określonych proporcjach.

Słudzy: 25%
Rzemieślnicy: 21%
Wojownicy: 18%
Uczeni: 14%
Mędrcy: 11%
Kapłani: 7%
Królowie: 4%

Na 1 Króla przypada więc 2 Kapłanów, 3 Mędrców, 4 Uczonych, 5 Wojowników, 6 Rzemieślników i 7 Sług.

*za: https://personalityspirituality.net/


Każda rola Duszy jest sobie równa

Nie ma lepszych i gorszych. Nie istnieje żadna hierarchia. Rola Duszy jako Sługa nie jest gorsza od roli Króla. Oznacza jedynie, że potrzebą i sposobem działania Sługi jest opiekowanie się oraz komfort życia w cieniu innych a potrzebą i sposobem działania Króla jest pokazanie swojego potencjału i wpływanie na życie innych ludzi. 7 ról to po prostu 7 głównych sposobów życia – oczywiście modyfikowanych lekko przez rolę dodatkową. W wędrówce poprzez wcielenia zmienia się płeć, rasa, pozycja społeczna – bo na przykład ktoś z rolą Króla może urodzić się jako żebrak – zmienia się miejsce inkarnacji, ale nie zmienia się główny trzon osobowości, bo nie zmienia się rola Duszy.

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Porozmawiajmy o karmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *