Rozwój duchowy

rozwój duchowy - wróżka Ksymena

Rozwój duchowy jest to proces, w którym człowiek dąży do osiągnięcia większej świadomości i zrozumienia samego siebie oraz świata wokół niego. Może być on jednak interpretowany na wiele sposobów w zależności od wierzeń i kultury osoby, która się nim zajmuje. Niektórzy bowiem postrzegają go też jako drogę do Boga. Inni jako proces poszukiwania sensu życia. Czasami błędnie jedynie jako nabywanie wiedzy tajemnej trudno dostępnej dla innych. W ekstremalnych przypadkach jako ucieczkę od świata materialnego poprzez zrezygnowanie z udogodnień cywilizacji. Nie ma więc jednej definicji a każdy może go rozumieć inaczej. Zawsze jednak zaczyna się on zmiany świadomości i perspektywy patrzenia na rzeczywistość. Rozwój duchowy sprawia, że zaczyna być ona postrzegana jako bardziej złożona i mniej jednoznaczna.


Po co?

Rozwój duchowy wynika z wewnętrznej potrzeby człowieka. Oczywiście nie trzeba rozwijać się duchowo, żeby godnie przeżyć swoje życie i być dobrym człowiekiem. Niektórzy ludzie jednak w wyniku wewnętrznych przemian dochodzą do momentu, gdy chcą lepiej zrozumieć naturę świata i rządzące nim prawa. Zauważają, że jest coś więcej, niż otaczająca rzeczywistość. Chcą przybliżyć się do prawdy. Przybliżyć – bo w trakcie rozwoju duchowego zawsze okazuje się, że im więcej człowiek wie lub przeczuwa, tym bardziej widzi ile spraw jeszcze mu umyka, ile wiedzy, a za nią zrozumienia, nigdy nie posiądzie.


Hierarchia potrzeb

Wydaje się, że podstawą rozwoju duchowego jest posiadanie uporządkowanego życia i odnajdowanie się w nim. Nie można rozwijać się duchowo odczuwając brak czegoś – swojego miejsca, partnera, pieniędzy. Nie da się uciec od hierarchii potrzeb. Potrzeby niższego rzędu – bezpieczeństwa, przynależności, uznania – muszą być zaspokojone, żeby człowiek mógł wyjść poza nie i poza granice świata fizycznego. Oczywiste jest, że wszyscy podlegamy ograniczeniom rzeczywistości. Musimy troszczyć się o byt i swoją rodzinę, musimy dbać o swoje dobro. Rozwój duchowy nie jest przecież równoznaczny z negowaniem świata, w którym żyjemy, z lekceważeniem go. Jest wyjściem poza niego – a wyjść można dopiero wtedy, gdy rzeczywistość nie jest źródłem problemów, gdy można panować nad nią, gdy odczuwa się względny komfort życiowy.


Co daje rozwój duchowy?

Przede wszystkim zyskuje się większą samoświadomość siebie i otaczającej rzeczywistości, większe poczucie sensu i celu życia. Łatwiej zrozumieć swoje miejsce w życiu i je zaakceptować oraz to, co w nim dzieje się. Łatwiej zrozumieć swoje potrzeby i cele a także uczucia i emocje kierujące ludźmi. Rozwój duchowy pomaga również w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i emocjonalnymi. Pozwala osiągnąć emocjonalną równowagę i spokój, przeświadczenie, że jakkolwiek jest, jest dobrze.

Dzięki zrozumieniu natury ludzi i świata, poprawiają się relacje z innymi. Zaczynamy widzieć w innych ludziach więcej niż tylko ich fizyczne ciało i zaczynamy doceniać ich duchowość i unikalność. Rozwój duchowy pozwala nam również na głębsze zrozumienie innych i na wybaczanie oraz akceptowanie. To prowadzi z kolei do budowania trwałych i zdrowych relacji. Niektóre znajomości kończą się, bo po zmianie wewnętrznej trudno utrzymywać je z ludźmi ograniczającymi, nastawionymi na jedynie własne spełnianie, z ludźmi konfliktowymi i przekonanymi o słuszności jedynie swoich poglądów. Rozwój duchowy zaś rozwija w człowieku poczucie tolerancji, przeświadczenie, że każdy jest ważny i każdy zasługuje na szacunek.

Dzięki rozwojowi duchowemu poprawia się również zdrowie, bo przychodzi zrozumienie, że ciało jest dobrem, o które trzeba dbać. Zachowując zaś dobrą kondycję fizyczną, łatwiej o dobrą kondycję umysłową i mentalną. Wzrasta również umiejętność koncentracji. Człowiek rozwijający się duchowo bez problemu określi swoje cele i znajdzie najlepszą i najkrótszą do nich drogę. To zaś pozwala na poczucie spełnienia w życiu.

Ponadto zaś rozwój duchowy pozwala na poczucie namiastki obcowania z Absolutem. Chodzi o zbliżenie się do Boga, Sił Wyższych, do Natury, do Nauki – tu każdy wybiera zgodnie ze swoim światopoglądem a i tak chodzi o to samo. Zbliżenie to ma na celu – tu również zgodnie ze światopoglądem – oświecenie, przebudzenie, zrozumienie, zbawienie – będącymi kolejnymi etapami egzystencji.


Co więc oznacza rozwój duchowy?

Rozwój duchowy to po prostu doskonalenie siebie i szukanie odpowiedzi na pytania o naturę Wszechświata, naszego w nim miejsca, o cel i sens życia. Nie jest jednoznaczny z ucieczką od realnego życia. On oznacza jedynie większą w nim głębię.

_______
Artykuł jest moim autorskim tekstem chronionym prawami autorskimi. Chcesz nim podzielić się z kimś? Nie kopiuj! Udostępnij link do artykułu. Kopiowanie treści bez podania ich autora i źródła jest kradzieżą. Szanuj moją pracę i wiedzę, którą oferuję tu zupełnie za darmo.
dziękuję
Ksymena


Porozmawiajmy o karmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *