Bratnia Dusza

Bratnia Dusza - wróżka Ksymena

Bratnia Dusza to ktoś bardzo podobny do Ciebie, kto pozwala Ci rozwinąć Twój potencjał – bo sam ma podobny. Relacja Bratnich Dusza to najwyższa forma przyjaźni. Pomiędzy Bratnimi Duszami nie jest wykluczona miłość. Jak najbardziej mogą być i nawet małżonkami. Jednak podstawą ich relacji jest głęboka przyjaźń i wzajemne dawanie […]

Relacje karmiczne

relacje karmiczne - wróżka Ksymena

Poniekąd wszystkie nasze relacje są karmiczne, bowiem inkarnując się w grupie Dusz obecnie spotykamy te osoby, które poznaliśmy już we wcześniejszych wcieleniach. Jednak jedne z nich były gdzieś na obrzeżu naszego ówczesnego życia, z innymi połączyły nas silne więzy – miłości, przyjaźni, nienawiści. W tym życiu największy wpływ na nas […]