Liczby

Tranzyty i esencje w numerologii


Numerologia nie przepowie konkretnych wydarzeń w naszym życiu, ale określi ich typ. Prognozować można w oparciu o aktualny czas numerologiczny wyznaczony przez energię Cyklu, Warunków, Wyzwań, roku numerologicznego i osobistego. Prognozy dostarczają również numerologiczne tranzyty i esencje. Wiadomo przecież, że urodzeniowy program zawarty w dacie urodzenia jest modyfikowany przez potencjały imion i nazwisk. Tranzyty pokazują jaka litera wraz ze swoim potencjałem ma największy wpływ na nasze życie w danej chwili.
Czym są tranzyty?


Tranzyt to czas występowania w naszym życiu potencjału określonych liter zawartych w imionach i nazwiskach. Oddziałują one na nas swoim potencjałem liczbowym wpływając na nasze nastawienia do życia i kierunkując naszą energię. Np. litera A ma wartość 1 i wpływa na nas przez rok. To znaczy, że przez rok, którego dotyczy, będziemy pod wpływem tej wibracji. Staniemy się więc odważni, niezależni, będziemy chcieli przewodzić innym. Oczywiście należy znaleźć tranzytującą w danym czasie literę w każdym imieniu i nazwisku.


Z jakich danych wyznaczamy tranzyty?


Potrzebujemy wszystkie urzędowe, zapisane w dokumentach imiona i nazwiska. Potrzebujemy znać datę zmiany nazwiska dla mężatek. Nie bierzemy pod uwagę imienia z bierzmowania, pseudonimów, imion nadanych czy duchowych.


Podział tranzytów
  • fizyczny – wyznaczany z I imienia – wskazujące na potencjał aktywny, fizyczny
  • mentalny – wyznaczany z II imienia – mówi o psychice i emocjach
  • duchowy – wyznaczany z III imienia – odpowiada za przestrzeń duchową
  • rodowy – wyznaczany z nazwiska – to kontynuacja doświadczeń genealogicznych jakiejś rodzinyJeżeli ktoś ma tylko jedno imię, to do wyznaczania tranzytów traktujemy je również jako drugie i trzecie. Gdy ktoś ma tylko 2 imiona, to drugie pełni rolę drugiego i trzeciego.Jak wyznaczyć tranzyty?


Tranzyt wyznaczamy w oparciu o poniższą tabelkę. Wynika z niej, że np. potencjał litery D będzie widoczny w naszym życiu przez 4 lata a np. O – 6 lat.

tranzyty i esencje - wróżka Ksymena-numerolog - numerologiaNp. chcemy sprawdzić tranzyt z imienia Dorota.


D=4   O=6   R=9   O=6   T=2   A= 1


Zapis pojedynczego tranzytu wygląda tak:

tranzyty i esencje - wróżka Ksymena-numerolog - numerologiaCo to oznacza?

Pierwsze cztery lata przynoszą potrzebę rzetelnej, konkretnej i systematycznej pracy oraz konieczność pokonywania ograniczeń życiowych a także rozwijają własną skuteczność – D. Kolejne sześć lat nakierowane jest na tworzenie zdrowych relacji ze wszystkimi, potrzebę posiadania rodziny lub bycia w związku, potrzebę wywiązywania się z wielkich odpowiedzialności i rodzinnych, i zawodowych – O. Następne dziewięć lat nakierowuje na własny rozwój wewnętrzny i potrzebę poszukiwania wiedzy często niedostępnej dla wszystkich, np. specjalistycznej, może przynieść sławę i uznanie  – R. Potem ponownie sześć lat, w których najważniejsza staje się rodzina, partnerstwo, własna odpowiedzialność za siebie innych – O. Kolejne dwa lata zacierają kontury własnej indywidualności, uczą znaczenia przyjaźni – T. Ostatni rok cyklu tranzytu to potrzeba własnej aktywność, wykazywania się własną niezależnością, wyznaczania nowych kierunków sobie i innym – A.


Taki tranzyt trwa więc 28 lat. Gdy zakończy się, rozpoczyna się kolejny taki sam.Czym są esencje?


Esencja to suma wartości liczbowych poszczególnych liter z imion i nazwisk dla danego czasu. Pokazuje wypadkową naszego nastawienia i potrzeb wynikającą z wibracji odpowiednich liter. Podpowiada najbardziej efektywne zachowania. Niejako daje prognozę na dany czas.


Jak wyznaczyć esencję?


Należy wyznaczyć tranzyty dla wszystkich urzędowych imion i nazwisk uwzględniając datę zmiany oraz zsumować ich potencjały.


Zapis tranzytów dla Anny Dominiki Szpak urodzonej 23.01.1995r., która 14.04.2005r. zmieniła nazwisko na Kowalska wygląda tak:
Oczywiście możemy wyznaczyć tranzyty i esencje na całe życie Pani Anny. Rzecz jasna będą one aktualne do ewentualnej następnej zmiany nazwiska.
Esencje i tranzyty na dany czas


Pani Anna chce poznać swoje obecne tranzyty.


Z zamieszczonej wyżej tabeli wynika, że obecnie w tranzycie są litery NNNZL. Oznacza to, że nawet gdy z programu urodzeniowego wynika, że Pani Anna jest teraz w Warunkach o energii 6, to ten czas może nie być dla niej spokojny, harmonijny, nastawiony na tworzenie rodziny i potrzebę brania na siebie wszelkiej odpowiedzialności, bo zakłócają to właśnie tranzyty.


N w tranzycie mentalnym, fizycznym i duchowym


Litera N w tranzycie wzbudza w Pani Annie potrzebę doświadczania życia, ciągłych zmian, podróży, życia pełną piersią i cieszenia się nieskrepowaną wolnością oraz ogólnie apetytu na przygody. Własna wolność osobista, poznawanie ciągle nowych miejsc i ludzi, potwierdzanie własnej wyjątkowości, przekraczanie granic, zaspokajanie wszystkich zmysłów stają się priorytetem.


tranzyt Z z własnego nazwiska rodowego


Tranzytująca litera Z dodaje jej mocy wewnętrznej i skuteczności w osiąganiu swoich celów oraz kieruje raczej na spełnienie materialne i sięganie po władzę a nie na partnerstwo w związku. Wyostrzony zmysł ekonomiczny, talent organizatorski, wytrwałość oraz traktowanie ewentualnych problemów jako wyzwań sprawiają, że wewnętrznie chce więcej i więcej. Z takimi literami w tranzytach Pani Annie może być trudno spełniać się tylko w rodzinie, bo tę może postrzegać jako ograniczanie jej swobody i możliwości odniesienia sukcesu w życiu. A to właśnie – pomimo Warunków w energii 6 – jest w tym momencie dla niej ważne.


tranzyt L z nazwiska po mężu


To rozbudzenie wielkich potrzeb towarzyskich i skierowanie ku jasnemu komunikowaniu swoich uczuć i emocji, co ułatwia kontakty międzyludzkie. To dostrzeganie jasnej strony życia i umiejętność czerpania z niego radości. Wzmaga się potrzeba własnej kreatywności, własnej twórczości i pokazywania własnej wyjątkowości. Jednocześnie łatwo jest pogodzić potrzebę błyszczenia w otoczeniu z umiejętnością dostosowania się do niego.


esencja z NNNZL


Pomimo więc Warunków w energii 6 nakierowujących raczej na rodzinę, to Pani Anna czuje wewnętrznie, że to raczej czas aktywnego działania w życiu. Przepełnia ją wielka siła wewnętrzna, przebojowość i odwaga. Jest jej łatwo podporządkować sobie innych i czy to za ich pomocą, czy samodzielnie osiągać własne cele. Pociągają władza i zaszczyty. Taka esencja z jednej strony daje jej trafność sądu, silne poczucie sprawiedliwości i honoru, ale z drugiej może prowokować osiąganie swoich celów pomimo wszystko i bez względu na innych.


liczba karmiczna w esencji


Esencja 8 zawiera w sobie liczbę karmiczną 26. Czyli z jednej strony podbija przebojowość i odwagę Pani Anny, pomaga podnieść status materialny i finansowy, ale z drugiej prowokuje problemy w partnerstwie i relacjach z innymi.


Obraz Gerd Altmann z PixabayJak więc traktować tranzyty i esencje w numerologii?


Analizując tranzyty i esencje można zrozumieć sens wydarzeń w poszczególnych latach. Rozumiejąc to, co się wydarza, powracające  esencje będą zwiastować podobny typ doświadczeń.


Tranzyty i esencje można traktować więc jako uzupełnienie analizy numerologicznej. Jako wytłumaczenie tego, czego nie widać w piramidzie numerologicznej. Wiele dopowiedzą, gdy Klient poprosi o wyjaśnienie niezgodności jego pragnień i dążeń. Wtedy warto zajrzeć do tranzytów i esencji.Nie potrafisz tego policzyć samodzielnie?

Zamów Spis tranzytów i esencji!


Liczby

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *