Odpowiedź na Twoje pytanie to:34. Ryby

Ryby - karta Lenormand - wróżka Ksymena


Ryby to karta obfitości i dobrobytu. To też karta wody, wszelkiego rodzaju płynów, w tym alkoholu, też karta płodności. Mów o przepływie, dostosowywaniu się do różnych okoliczności, transformacji, o wolności i kreatywności. W rozkładach mówi o pieniądzach, zarabianiu i wydawaniu pieniędzy, o handlu i zakupach. Może mówić również o poszerzaniu własnych horyzontów myślowych o nowe prądy i idee, o korzystaniu z własnej wolności osobistej. Karta może wskazywać również na wielką ilość tego, o czym mówi sąsiednia karta.

>> Przeczytaj opis karty Ryby <<